Süreç Analizi
ve Raporları

İş süreçlerinizi analiz ederek, tasarlayın, işletin, ölçün ve iyileştirin.

Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz. “Tasarla - İşlet - Ölç - İyileştir”

Dijitalleşen süreçler ile
ölç ve iyileştir

E-posta, e-Tablo, dokümanlarda biriken ama sorgulanamayan veriler Next4biz’in dijitalleşen süreç yönetiminde. KPI’lar belirleyin, ölçün, raporlayın, analiz edin, optimize edin ve iyileştirin.

Servis seviyelerini belirle, performansı ölç

Hangi süreçte, hangi adımda ne tür sorunların olduğunu, neden geciktiğini ve kök nedenleri raporlayın. Kişilerin, bölümlerin, tedarikçilerin ve tüm paydaşların performansını ölçün, kontrol panellerini oluşturun.

Yeni raporlar ve gösterge panelleri geliştir

Sürükle-bırak yöntemle rapor tasarımı.
Koşullar, listeleme uyarlamaları, görünürlük kuralları... Teknik destek almadan
kendiniz tasarlayın. Yeni raporları yetkilendirdiğiniz kullanıcılara sunun.

Raporlarını E-tablolar olarak iletin

Next4biz BPM, raporlarınızın tablo olarak çıktısını alır, belirlediğiniz e-posta adreslerine, belirlediğiniz periyotlarda gönderir.

next4biz Destek

Size özel online bir toplantı ile Next4biz'i daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Süper Fikir!👍