Demo İste

CRM’in Özellikleri Nelerdir?

CRM yazılımının temel özelliği, işletmelerin müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan merkezi bir veri depolama sunmasıdır. Bu, müşteri bilgilerinin tek bir yerde toplanmasını ve kolay erişimini sağlar. Ayrıca, CRM yazılımı ile müşteri iletişimi düzenlenebilir ve izlenebilir hale gelir; e-posta entegrasyonu, çağrı kayıtları ve notlar gibi CRM özellikleri sayesinde müşteri etkileşimleri daha verimli hale getirilir. Satış yönetimi, müşteri desteği, raporlama gibi diğer özellikler de işletmelere CRM yazılımı aracılığıyla iş süreçlerini optimize etme ve müşteri memnuniyetini artırma fırsatı sunar. Bu nedenle, CRM yazılımı işletmelerin müşteri odaklı yaklaşımlarını desteklemekte kritik bir rol oynar.

Loading...

CRM’in Müşteri Bilgileri Yönetimi Özelikleri Nelerdir?

CRM yazılımı, işletmenin müşteri verisini taşıdığı tüm sistemlerden bu veriyi toplama yeteneği ile öne çıkar. Bu özelliği sayesinde, CRM yazılımı müşteri bazlı olarak kolayca oluşturulabilen algoritmalarla verileri tekilleştirir ve işletmenin yürüttüğü tüm faaliyetler için kullanıcıların erişimine sunar. Bu, farklı kaynaklardan ve iletişim kanallarından gelen bilgileri akıllı algoritmalar aracılığıyla konsolide eder ve hatalı kopyalama işlemlerini engelleyerek kirlenmiş bir müşteri veri tabanının önüne geçer. Bu sayede, CRM yazılımı işletmelere daha rafine bir müşteri veri tabanı oluşturma yeteneği sunar ve bu özellikleriyle CRM, işletmelere müşteri ilişkilerini geliştirmek ve verileri daha etkili bir şekilde yönetmek için güçlü bir araç sağlar.

B2B iş modeli için gerekli firma türünde müşteri kartları ve B2C iş modeli için gerekli kişi türünde müşteri kartları birbiriyle ilişkilendirilerek ve ayrı ayrı kullanılabilmelidir. Müşteri profil bilgilerinin gelişmesi halinde müşteri kartına yeni veri alanlarının teknik desteğe ihtiyaç duyulmadan kolayca eklenebilir olması gerekir. Ayrıca tüm müşterilere her bir müşterinin kendisine özgü özelliklerini tanımlayan satış kanallarına özgü etiketler oluşturulabilmeli; bu etiketler tek tek ya da toplu olarak atanabilmelidir. Bu sayede de sınırsız sayıda mikro segment oluşturulabilmeli hatta hiper-kişiselleştirme için gereken özelleştirilen veri setleri tanımlanabilmelidir. Her türden müşteri verisine kullanıcılar yetkileri seviyesinde ulaşabilmeli ve işletme faaliyetleri için kullanabilmelidir.

Müşterileri bütünsel bir bakış açısı ile irdeleyebilmek için müşteri kartlarında;

 • Satış süreçleri içindeki durumları izlenebilmeli,
 • Müşteriyle tüm iletişim kanalları üzerinden kurulan etkileşim takip edilebilmeli ve müşteri kartından iletişim yönetilebilmeli,
 • Müşteriye dair kullanıcılara atanan görevler takip edilebilmeli,
 • Müşteri ile paylaşılan dökümanlar,
 • Müşteriye dair alınan notlar,
 • Müşteriye uygulanan anket sonuçları ile birlikte
 • Müşterinin tüm dijital davranışları izlenebilmelidir.

Tüm bunlara ek olarak müşteri kartlarına özel veri kümeleri tanımlanarak siparişler, faturalar, işlemler, bildirimler, servis talepleri gibi envanter türündeki veriler de kolayca eklenebilmeli. Eklenen her türlü veri de ayrıca bir çaba gerektirmeden analizlerde ve raporlarda otomatik olarak kullanılabilmelidir.

CRM’in Pazarlama Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

Pazarlama işinin kendine özgü bir işleyişi vardır. İşletmenin pazarlama fonksiyonu, pazarda kurumu en önde temsil eden özel bir görevdir. CRM’in pazarlama özellikleri, bu ön cephede olma sorumluluğunu kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır. CRM programı, müşterilerle karşılıklı iletişimi yönetme imkanı sağlarken hedef kitle içerisine giren potansiyel müşteri sayısını artırmaya, müşterilerdeki marka algısını güçlendirmeye, satış fırsatını geliştirmeye ve mevcut müşterilerin işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik her türlü pazarlama iletişimi kampanya çalışmasını kolaylaştırmalıdır.

Pazarlama işinin kendine özgü bir işleyişi vardır. İşletmenin pazarlama fonksiyonu, pazarda kurumu en önde temsil eden özel bir görevdir. CRM’in pazarlama özellikleri, bu ön cephede olma sorumluluğunu kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır. CRM programı, müşterilerle karşılıklı iletişimi yönetme imkanı sağlarken hedef kitle içerisine giren potansiyel müşteri sayısını artırmaya, müşterilerdeki marka algısını güçlendirmeye, satış fırsatını geliştirmeye ve mevcut müşterilerin işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik her türlü pazarlama iletişimi kampanya çalışmasını kolaylaştırmalıdır.

Pazarlama kampanyaları oluşturmak ve bunları kanallar arasında otomatikleştirmek, açık/açılmamış posta durumunu takip etmek, tıklama oranı hakkında istatistikler almak ve web sayfaları için müşterilerin erişim stratejileri bulmak için A/B testleri oluşturmak CRM’in en temel pazarlama özellikleri arasında yer almaktadır.

Bir pazarlama CRM’i, potansiyel müşterilerin web sitenizi ne zaman ziyaret ettiklerini, hangi bağlantılara tıkladıklarına ve bir formda ne tür kişisel bilgileri paylaştıklarına raporlayabilmelidir. Dinamik pazarlama segmantasyonu yapabilmek, müşteri adaylarının zihninde kurumun markanısının “ilk akla gelen marka” olmasını sağlayacak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturma olanağı tanır.

Farklı bir çözümlere ve yazılımlara ihtiyaç duymadan tek bir platform üzerinde kampanyalara konu olan özel hedef kitleler belirlenebilmeli, bu hedef kitlelere yönelik tüm iletişim kanallarından özel içerikler tasarlanabilmeli ve yine tanımlı iletişim kanallarından bu kampanyalar uygulanarak sonuçları raporlanabilmelidir.

İş kuralı temelli olarak belirli olaylar karşısında otomatik alınacak aksiyonları kullanıcılar adına alabilecek bir otomasyon özelliğine sahip olmalıdır. Örneğin aşağıdaki türde işlemleri otomatize edebilmelidir:

 • Müşteriniz bir teklif e-postasını açtığında satış yetkilinize bir “arama” görevi atamak,
 • Sözleşme yenileme süresine 10 gün kala müşteriye yenileme teklifi ile birlikte web sayfasına geldiğinde otomatik bir pop-up çıkarmak,
 • Doğumgünü, ya da üyelik yıldönümü gibi periyodik tekrar eden olaylara özgü kişiselleştirilmiş kutlama mesajı göndermek,
 • Finans sektöründe 10 yıl üzerinde deneyime sahip olan ve e-ticaret sitenizden son 3 ayda en az 2 sipariş vermiş olup müşteri yaşam boyu değeri 1450’nin üzerinde olan ve NPS notu 8+ olan müşterilerden yeni ürün tanıtım sayfasına tıklayanlara özel bir sms kampanyası göndermek,
 • Müşteriniz web sayfanıza eklediğiniz üyelik formunu doldurduğunda otomatik bir online tanışma daveti göndermek,
 • Teklif ilettiğiniz müşteriler yeni ürün tanıtımı sayfasına tıklarsa her bir müşteriye en yakın mağazaya davet mesajı göndermek,
 • Sözleşme fazındaki müşteriler web sayfasını ziyaret ettiklerinde özel bir karşılama sayfası açmak,
 • Müşteriye gönderilen bir e-posta ulaştırılamadığında müşteriye bir sms ya da push notifikasyonu tetiklemek,
 • Müşteriye dair bir veri alanında özel bir değer değiştiğinde bu değere özel bir mesaj/öneri sunmak…

CRM’in Satış Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

CRM programları, genel olarak, bir ürün ya da hizmet satmak için tasarlanmıştır. Ancak bazı CRM çözümleri satış süreçlerine özel olarak odaklanmışlardır. Bu tür satış odaklı CRM’ler satış süreçlerini kısaltmak, satış kapama oranlarını ve satış verimliliğini artırmaya yönelik çok güçlü araçlara sahiptir.

Bir satış CRM programı, potansiyel bir fırsatlarını, satış süreçlerini ve satış ekiplerini yönetme imkanını sunar. Bir satış hattı oluşturmaya, olası satışları takip etmeye ve satış fırsatlarında önemli ölçüde daha iyi farkındalık elde etmeye olanak tanır. Tek bir platformda satış iş akışları basitleştirebilir ve müşteriye yönelik her türlü etkileşim yönetilebilir.


Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri faaliyetlerini bir bütün olarak “hepsi bir arada” bir satış CRM’ine sahip olmak, her şeyi etkin bir şekilde yönetebilmek hayal edilemeyecek kadar iyi bir çözümdür. Buna müşteri adayları, temas halinde olunan ilgili kontaklar ve fırsatlar ile bunun yanı sıra müşteri profilleri, teklifler ve pazarlama iletişimi kampanyaları da dahildir.

CRM’in satış yönetimi özellikleri ile bir müşterinin satış döngüsünün neresinde olduğunu görebilir ve kişiselleştirilmiş bilgilerle müşteri adaylarını bir sonraki satış adıma motive edebilirsiniz. Fırsat yönetimi özellikleri, satışları adım adım izlemenize yardımcı olur, böylece doğru müşteriye doğru zamanda doğru öneriyi sunabilirsiniz.

Satış yönetimi için çok önemli bir başka özellik de hesap yönetimidir. Müşterilerin dijital davranışlarını, müşteriyle paylaşılan sunum, katalog, teklif, sözleşme gibi dökümanları, ödeme-tahsilat durumunu ve ilgili kişilerle birlikte müşterinizi diğer tüm müşterilerden ayırt etmeye yarayacak özel etiketler müşteri hesap kartlarında yönetilebilir.

Bu arada, aracı performans izleme araçları, ekibinizi değerlendirmek ve teşvik etmek, ekip üyelerini planlamak ve yavaş ve yoğun dönemler için programları planlamak için çok kullanışlıdır.

Çok sayıda bireysel ve kurumsal satış süreci tanımlanabilmelidir. Satış adımları satış aktiviteleri ile ilişkilendirilerek yönetilebilmeli ve satış kanalı ve ilgili müşteri temsilcisi bazında takip edilebilmelidir. Satış ve fırsat yönetimi süreçlerinde her bir fırsata özel veri alanları istenilen an kolayca eklenilerek satışa özgü gerekli tüm bilgiler tek bir noktadan izlenebilmelidir. Her satışçı kendi sorumlu olduğu fırsatları ayrı ayrı tek bir pano üzerinde adım adım izleyebilirken satış yöneticisi tüm satışçıların fırsatlarını tek bir arayüzde topluca takip edebilmelidir.

Her bir satış süreci adımının satışa dönme olasılığı farklı fiyatlama modelleri toplamlamlarına göre otomatik olarak hesaplanabilmeli ve raporlanabilmelidir. Böylece daha gerçekçi satış cirosu tahminlemeleri yapılabilecektir.

CRM’in Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

CRM, müşteri hizmetleri yönetimi özellikleri ile tüm iletişim kanallarından gelen müşteri bildirimlerini bütünleştirir ve kategorize ederek servis seviyesi hedeflerine bağlı olarak tanımlanmış süreçlerle kurum içinde uçtan uca çözüme kavuşturup, çözüm süreci ile ilgili tüm tarafları otomatik olarak adım adım bilgilendirir. İşletmeye gelen ve çözüme kavuşturulan her türden bildirimle alakalı da satış ve pazarlama fonksiyonlarını besler.

“YENİ BİR MÜŞTERİ KAZANMAK MEVCUT MÜŞTERİYİ ELDE TUTMAYA GÖRE 6-7 KAT DAHA PAHALIDIR”

Bugünün rekabet koşullarında bir işletme için müşteri hizmetleri her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda. Günümüzde işletme yönetimi yaklaşımında yaşanan radikal paradigma değişimine bağlı olarak artık CRM yazılımları satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri çözümlerini bir arada yönetebilme imkanı sunuyor. Özellikle kurumların müşteri merkezli yönetim yaklaşımını hayata geçirebilmeleri için bu 3 ana işletme fonksiyonunun iç içe ve birbirlerini besleyerek yönetilmesi müşteri odaklı kurum kültürünün gelişmesine ve müşteri deneyiminin tüm aşamalarının kesintisiz biçimde takip edilebilmesine olanak tanıyor. Bu bütünleşik yapı, bir yandan birleşik ve tek bir müşteri veri tabanının oluşmasını sağlarken diğer yandan müşterileri memnuniyeti ve buna bağlı müşteri sadakatini geliştirmeye yönelik bildirim çözüm süreçlerindeki tüm birim çalışanlarının işbirliği potansiyelini, verimliliği artırmaktadır. Müşteriye dair tüm veriye erişim kolaylığı müşteri taleplerine ve sorularına daha hızlı ve daha akıllı çözüm yaratmanın kurumsallaşmış kalıcı yollarını açıyor.

Ayrıca, müşteri hizmetleri odaklı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı için en kritik konu müşterilere gerçek anlamda bir omni-kanal deneyim yaşatabilmektir. Bunun için sadece birden fazla iletişim kanalından (örneğin e-posta, chat, sosyal medya, çağrı merkezi, şikayet siteleri vd.) müşterileri dinlemek yetmez. Bu kanallardan gelen tüm bildirimleri müşteri bazında bütünleştirip tek bir kanal gibi ve eş zamanlı yönetilmesi gerekir.

Yani bir müşterinin biraz önce kurumunuzda farklı bir birimde çalışan kullanıcıyla yaptığı chat görüşmesinin hemen ardından çağrı merkezini araması halinde, müşteriyi karşılayan temsilcinin yapılan chat görüşmesinden haberdar olarak görüşmeyi gerçekleştiriyor olması gerekir. İdeal bir CRM sistemi, müşteri bildirimlerinin çözümünde görev alan tüm personelin müşterinin tüm iletişim kanallarından kurum/marka etkileşim geçmişi hakkında bilgilere anında erişim olanağı sağlar.

CRM’in her özelliği, müşteri bildirimlerinin tarihsel geçmişi de dahil olmak üzere müşteri verileri ile ilişkilendirilir, böylece tüm destek personeli, etkileşimde bulundukları kişiler hakkında eksiksiz bilgiye sahip olur. Bu sayede, daha hızlı çözüm yaratılır ve müşteri memnuniyetsizliği azalır. Bu durum ise doğrudan müşteri kaybını azaltır ve yeniden kazanım oranlarını ve kârlılığı artırır.

“%5 MÜŞTERİ SADAKATİ ARTIŞI, FİRMA GELİRİNİ %25-%85 ARASI YÜKSELTİR.’ The Loyalty Effect – Frederick F. Reicheld”

Müşteri hizmetleri odaklı bir yazılımın kategorik bir altyapıya sahip olması çok önemlidir. Her bir müşteri bildirimi, konusuna göre kategorize edilerek CRM’de bir kayıt haline gelir ve bu kategorilere özgü oluşturulan kurumsal çözüm süreçleri ile servis seviyesi hedeflerine (SLA) bağlı olarak çözümlenir. Ancak bugün tüm sektörlerde yaşanan müşteri bildirim sayılarındaki doğal artış, 1. seviyede sunulan müşteri hizmetleri operasyonunun kendisine özgü zorlukları ve kısıtları nedeniyle müşteri bildirimlerinin yanlış kategorize edilmesi riski en önemli bir gerçektir. İşte bu durumda CRM yazılımının yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hatalı kategori belirleme riskini ortadan kaldırması gerekir. Hatta, çözümü bilgi birikiminde mevcut olan kategoriler için yapay zeka modülü insan desteğine ihtiyaç duymadan bu tür bildirimleri otomatik olarak kendisi kategorize edip çözümü bilgi birikiminden alarak müşteriye iletip bildirimi kapatması gerekir. Böylece insan eli değmeden müşteri bildirimleri kaydı oluşturulup kategorize edilip çözümlenip-cevaplanıp kapatılacaktır.

Müşteri hizmetleri için kullanılan CRM’in sahip olması gereken en önemli bir diğer özelliği ise müşteri bildirimlerini kategorilerine göre farklılaşan tanımlı süreçlerle yönetebilme kabiliyetidir. Bu süreçlerde hangi tür bildirim için hangi iş akışının izleneceği tanımlanabilmeli ve bildirim otomatik olarak bu adımlar üzerinde atanarak yönetilmelidir. Bu sayede;

 1. Bildirim çözüm süreci iş akışlarıyla kurumsallaştırılır,
 2. Her bir adım için kimin ne iş yapacağı tanımlanarak bildirim anlamlı işlere/görevlere dönüştürülerek yönetilir,
 3. Servis seviyesi hedeflerine bağlı olarak sistemsel olarak çözüm süresi takibi yapılır,
 4. Gecikmelerde eskalasyon zincirine bağlı olarak bildirim çözüm sorumluluğu bir üst yöneticiye atanır,
 5. Performans ölçülebilir ve raporlanabilir hale gelir,
 6. Bildirim detaylarında kimin ne kadar sürede bildirimle alakalı neler yaptığı şeffaf biçimde izlenebilir,
 7. İş akışlarına özel iş kuralları tanımlanabilir, buna göre koşullara bağlı iş akışları tanımlanabilir.
CRM sistemi müşteri hizmetlerine özel olarak kullanıcıların da hayatını kolaylaştırabilmelidir. Örneğin çağrı merkezinde görevli müşteri temsilcileri (agent) müşterilerin kurumun ürün ve hizmetleriyle ilgili sordukları soruların cevaplarını kolayca bulabilecekleri bir başvuru kaynağı olan Bilgi Birikimi’nden yararlanabilmelidir. Çözülen her bir bildirimle zenginleştirilebilen içeriğe sahip olan bu başvuru noktasının bir versiyonu da müşterilere kurumun web sayfasından erişebilecekleri self servis portalinden sunulabilmelidir.

Müşteriler self servis portalinden kendi adlarına bir bildirim açmadan önce ya da çağrı merkezini aramadan önce kurumun sitesinden Bilgi Birikimi alanına erişerek sorularının cevaplarını sorgulayabilmeli, cevap formunda gerekli metin açıklamaları ve görsel açıklamalarla bildirim oluşturma gerek duymadan sorusunun cevabını kolayca alabilmelidir.

Self servis portalı müşteri hizmetleri yönetimi alanında son dönemde en çok tercih edilen hizmet noktalarından birisidir. CRM programının müşteri arayüzü olan bu portalden müşteriler aynı bir program kullanıcısı gibi kendi adlarına kategorilere göre özelleşebilen veri alanlarını doldurarak bildirim kayıtlarını yapabilirler. Hatta tüm bildirimlerini bu portalde adım adım takip edebilirler. Böylece bildirim akıbetlerini takip etmek için çağrı merkezini aramak zorunda kalmazlar.

Bildirimlerin hem kullanıcılar hem de müşteriler tarafından takip edilebilmesi, bildirimlerin değişen statülerinden haberdar olunabilmesi için farklı farklı içeriklerle özelleştirilebilen şablon mesajlar ile otomatik bilgilendirme özelliği bir CRM programının işleyişinin can damarıdır.

Müşteri hizmetleri yönetimi ile ön plana çıkan bir CRM programında yer alması gereken bir diğer kritik özellik ise özellikle çağrı merkezi ekiplerinin müşterilerle diyaloglarını yönetmek üzere kullanılan agent scripting özelliğidir. Bu özellik sayesinde her bir kategori için kullanıcı ekranına ayrı ayrı konuşma diyalogları senaryoları hazırlanır ve bu konuşma metinleri adım adım çıkartılır. Müşterinin verdiği cevaplara göre bir sonraki adımdaki açıklama metni ya da müşteriden alınacak bilgi değişir.

CRM’in Görev Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

CRM sistemi ile satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerine yönelik tüm görevler uyumlu bir eşgüdüm ve koordinasyon ile tek bir platform üzerinde yönetilir. Görev grupları altında yer alan görevler kullanıcılara atanarak takip edilip etiketlenerek raporlanabilir. Bu görevlere dair notlar, dokumanlar, yorumlar görevlerin detaylarına eklenir. Görevlerde yapılan değişiklikler de görevin atandığı kullanıcıya ve takipçilerine otomatik e-posta mesajıyla bildirilir.

Böylece CRM yazılımı ile kurumda müşteriyle ilgili tüm işleri görev disiplini içerisinde dijital bir pano üzerinde yönetebilir, performansı ölçebilir, raporlayabilir ve takip edebilir.

CRM’in Raporlama ve Analiz Özellikleri Nelerdir?

Müşteriye dair tüm işlerin uçtan uca tek bir CRM platformunda yönetilmesi bu işlerin performans çıktılarının izlenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi imkanını yaratır. CRM programının raporlama ve dashboard katmanı sayesinde satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerine yönelik kullanıma hazır dashboardlar ile sektör standartı niteliğindeki temel performans kriterleri (KPI) grafiksel görsel arayüzlerle izlenebilir. Ayrıca temel operasyonel raporlar sayesinde de daha derinlikli analizler yapılabilir. Ayrıca özelleştirilebilen raporlar oluşturularak kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre ad-hoc analizler ya da değerlendirmeler yapabilirler.

CRM programlarının raporlama özelliklerinde dikkat edilmesi gereken en önemli ayırt edici nitelik CRM’in herhangi bir modülüne yeni bir veri alanı eklendiğinde özel bir tanımlamaya ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadan bu yeni veri alanının raporlama katmanında kullanılabilmesi ve raporlarda yer almasıdır. Raporların kolay analiz edilebilir olması için “drill down” olabilme yani adım adım detayların derinlerine inebilme olacağının olması da bir diğer dikkat edilmesi gereken konudur. Bir diğer nokta ise bu raporların gerektiğinde dışa aktarılabilmesi ile birlikte kurumun hali hazırda kullandığı farklı bir raporlama uygulaması ile de kolayca entegre edilebilmesidir.

CRM’in Tasarım ve Uyarlama Özellikleri Nelerdir?

Bir işletmenin en dinamik ve can alıcı temel fonksiyonları müşteriye doğrudan temas eden ve pazarda ön-cephede kurumu/markayı temsil eden satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri fonksiyonlarıdır. Dolayısıyla bu yaşamsal fonksiyonların tüm faaliyetlerini üzerinde yönettiği CRM yazılımının müşterinin sürekli gelişen beklentilerine, pazarın değişen koşullarına bağlı olarak her an ve kolayca güncellenebilir olması bugünün çevik işletme yönetiminin kaçınılmaz bir gerekliliğidir.

CRM yazılımının bir kurumun iş alanına uygun hale getirilmesi için tasarlanması, günün koşullarına göre uyarlanması ve istenildiği an güncellenebilmesi için zaman kaybetmeye ve buna özel bütçe ayırmaya ihtiyacı olmaması gerekir.

CRM yazılımının anahtar kullanıcı eğitimini alan iş birimi çalışanları CRM’in no code alt yapısından yararlanarak hiçbir teknik desteğe, kod bilmeye ya da CRM’in yaratıcısı yazılım firmasından danışmanlığa ihtiyaç duymadan kolayca her türlü uyarlamayı kendileri her an yapabilmelidir. Bu sayede kurumların mevcut IT kaynakları kendi ana işlerine odaklanır, CRM yönetimine dair ayrıca bir maliyet ya da efor tahsis edilmesine gerek kalmaz. Bu alanda yaratılan tasarruf bile CRM’in işletme yatırımları arasında yapılan en akıllıca yatırım olduğunun kanıtıdır.

Kod kullanmadan uyarlama teknolojisinin işletmenin içinde yer aldığı pazarda nasıl bir rekabet avantajı yaratacağının da altını çizmek gerekir. Zira bugünün baş döndüren değişim hızına ayak uydurabilmek için kurumlar ya çok yüksek maliyetlere katlanmak ya da bulut teknolojisinde kullanılabilen No Code alt yapıya sahip akıllı CRM çözümlerinden yararlanarak değişimde bir adım önde ilerlemek zorundadır.

CRM’in Yasal Uyum Ve Uluslararası Standartlara Uyum Özellikleri Nelerdir?

Müşteri hakları ve müşteri bilgileri güvenliği bugün uluslararası standartlarla güvence altına alınmaktadır. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde GDPR (General Data Protection Regulation), ülkemizde ise KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) müşterilerin kişisel verilerinin korunması ve güvence altına alınması için kurumlara ve bireylere bir çok alanda sorumluluk vermektedir. İşletmenin kullandığı CRM programı öncelikle doğrudan bu yasal koşullara uygun ve yasaların emrettiği güvenlik standartlarına bağlı kullanılabilmelidir. Örneğin KVKK koşulları gereği (KVKK 9. Madde: “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz.”) müşteri verisinin ülkemiz sınırları içinde hizmet veren veri merkezlerinde, tanımlanmış güvenlik koşullarında tutulması gerekir.

Aynı şekilde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (ETK), hizmet sağlayıcıların, alıcılara göndereceği ticari iletiler için onay alması gerektiğini belirtir. CRM programında tasarladığınız e-posta kampanya yönetim modülünün ticari elektronik ileti onaylarının kaydedildiği veri tabanı sistemi İYS ile uyumlu olmalıdır. İzinli veri tabanı (İVT) entegrasyonu ile müşterilere ait tüm iletişim izinleri güncel tutulur. Müşterilerin doğrudan taleplerine bağlı olarak da gerekli değişiklikler anında CRM’e işlenebilmelidir.

Yasal zorunluluklar dışında CRM programı BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikası ve ISO 27701 Kişisel Verilerin Gizliliğine Yönelik Risklerin Yönetilmesi Sertifikası ile uluslararası standartlarda kişisel veri güvenliğini temin etmelidir. Bulut temelli kullanılan bir CRM programı için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile veri merkezinin de işletimi uluslararası standartlara sahip olması dikkat edilmesi gereken en önemli koşulların başında gelir.

Özellikle müşteri hizmetleri yönetimi alanında kullanılan CRM çözümlerinin bu alanın en önemli uluslararası standardı olan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Standartlarına tam olarak uyumlu olması dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli ayrıntıdır.

CRM’in Entegrasyon Özellikleri Nelerdir?

Bir CRM yazılımının entegrasyon kabiliyeti ne kadar gelişmişse kurumun tüm işleri tek ekran üzerinde yönetebilme rahatlığı o kadar artar. Entegrasyon esnekliği CRM yazılımının kesinlikle olması gereken özelliklerinden birisidir. Aşağıda örnekleri paylaşılan her türden uygulama ile entegre olarak hem müşteriye dair çepeçevre etkileşim ağını yönetme hem de kurumsal olarak kullanılan diğer tüm sistemlerle çift yönlü entegrasyonlarla tüm işlemleri tek bir ekran üzerinde gerçekleştirebilme kolaylığına kavuşulur.

İletişim Kanalları Entegrasyonları;

 • Çağrı Merkezi Uygulamaları (Alotech, 3CX, Avaya, Interactive Intelligence, Genesys vs…)
 • E-posta Servisleri
 • Sosyal Medya Yönetimi Uygulamaları
 • Şikayet Siteleri (şikayetvar, ekşi sözlük vs…)
 • Uygulama Platformları (Apple Store, Play Store vs…)
 • Anlık Mesajlaşma Uygulamaları (WhatsAppp vs…)
 • Canlı Chat / Chat Bot Uygulamaları
 • CİMER
 • Web Sayfaları
 • …..

İş Sistemleri Entegrasyonları;

 • ERP: Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları
 • CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
 • LDAP: Kimlik Doğrulama Uygulamaları
 • SSO: Tek Oturum Açma Uygulamaları
 • HRM: İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
 • BPM: Kurumsal Süreç Yönetimi
 • BI: İş Zekası ve Raporlama Uygulamaları
 • MES: Üretim Yönetim Sistemleri
 • PLM: Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamaları
 • RPA: Robotik Süreç Otomasyon Uygulamaları
 • SCM: Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları
 • EAM: Kurumsal Varlık Yönetimi Uygulamaları
 • ….
Gürkan Platin
Hacettepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon mezunu olan Gürkan Platin, sırasıyla Mensan, Citibank, Garanti Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu’nda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapmıştır. Platin, 1996 yılından beri blog yazmaktadır ve makaleleri çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlarda yayınlanmaktadır.
Toplantı Planlayın
Sitemizdeki deneyimi iyileştirmek ve hizmetlerimizi daha yüksek kalitede sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. "Kabul Et" butonuna tıklayarak çerez politikamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Çerez tercihlerinizi düzenlemek için "Ayarlar" a gidebilirsiniz.

Zorunlu Çerezler

Her zaman etkin
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

İşlevsellik ve Analiz Çerezleri

İşlevsellik ve analiz çerezleri, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde daha işlevsel bir kullanım deneyimi sunmayı hedefler. Web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan, istatistik ve etkinlik verilerini işleyen çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Hedefleme ve Performans Çerezleri

Hedefleme ve performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesini ve ziyaretçi tercihlerine yönelik kullanım deneyimlerinin arttırılmasını sağlayan çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız