Demo İste

Ölçemediğin İşi Yönetemezsin!

Next4biz CRM ve BPM sistemleriyle müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama ve iş süreçleri yönetimi alanlarında derinlemesine raporlar oluşturun.

Müşteri Hizmetleri Performansını ve Müşteri Memnuniyetini Ölçün!

Next4biz CRM’in uçtan uca yapısı ile, her kategori için gerekli bilgileri toplayın. E-postalarda kaybolan bilgiler dahil her türlü veriyi analiz edin.

“En değerli işletme varlığı olan veriyi anlamlı hale getirin... ”

Satış ve Pazarlama Süreçlerinizi Olgunlaştırın!

Next4biz CRM ile dijitalleşin. Her katmanda performans takibini yapın. Hedef kitle, içerik ve kampanyaların performansının nasıl gittiğini, hangi pazarlama aracının satışa dönüşme oranının yüksek olduğunu raporlayın.

“Doğru kararların arkasında doğru raporlar vardır...”

Next4biz BPM ile İyileştirme Fırsatları Yakalayın

Next4biz ile e-postalarda, kişisel bilgisayarlarda dokümante edilemeyen bilgiler dijitalleşir ve dokümante edilebilir hale gelir.

“Kategoriza edilmeyen veri kaybolur, Kaybolan veri körleştirir.. ”

Kendi Raporlarınızı Özgürce Tasarlayın

Kendi raporlarınızı istediğiniz şekilde hazırlayın, next4biz CRM ve BPM verilerini kendi raporlama sisteminize taşıyabilir veya e-tablo yazılımlarını raporlama aracı olarak kullanabilirsiniz.

“Kurumsal raporlama uygulamalarına ihtiyaç duymayan platform...”

next4biz Destek

Online bir görüşme için

Toplantı Planlayın