Demo İste

NPS (Net Promoter Score) Nedir & Nasıl Hesaplanır?

Bugünün rekabetçi koşullarında başarılı olmak için şirketlerin sadece müşteri beklentilerini karşılaması değil, aynı zamanda bu beklentileri aşması gerekir. İşletmelerin müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçme biçiminde devrim yaratan güçlü bir metrik olan Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score (NPS) bu yönde atılan önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Loading...

Bu makalede, NPS dünyasını derinlemesine inceleyerek özünün anlaşılmasına ve müşteri duyarlılığını doğru bir şekilde anlamada yol gösterici olan Net Promoter Score’un öneminin keşfedilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

NPS Nedir?

Derin Etkileri Olan Basit Bir Soru

Net Promoter Score özünde çok basit bir soruya odaklanmış çok basit bir anket uygulamasıdır:

“Ürünümüzü/hizmetimizi/markamızı bir tanıdığınıza/yakınınıza 0 ile 10 arasında kaç puanla tavsiye edersiniz?”

Bu tek soru, NPS'nin ana odağını özetlemekte ve onu geleneksel müşteri memnuniyeti ölçümlerinden ayırmaktadır. 2000'lerin hemen başında Fred Reichheld tarafından geliştirilen ve duyurulan Net Promoter Score, müşteri sadakati seviyesini, müşterilerin o markayı başkalarına tavsiye etme olasılığı üzerinden tanımlamayı amaçlamaktadır.

NPS’nin Kapsamını Anlamak

Destekleyenler, Pasifler ve Kötüleyenler

NPS analizi, bu basit anket sorusunu yanıtlayan müşterileri, yaptıkları değerlendirmelere göre üç farklı gruba ayırır:

NPS Nedir?

NPS’nin Önemi

Müşteri Sadakatini ve Memnuniyetini Ölçmede Net Promoter Score’un Önemi

Net Promoter Score, basit bir sayısal derecelendirmenin ötesinde bir öneme sahiptir. Bu önem, müşteri sadakatini ve memnuniyetini doğru şekilde ölçebilmeyi ve stratejik karar almayı etkileyen güçlü içgörüler sunabilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

NPS’nin bu denli önemli olmasının nedenlerini 4 başlık altında özetleyebiliriz:

1. Öngörü Gücü: Net Promoter Score, gelecekte işin büyüme potansiyelinin bir göstergesi olarak kullanılabilir. NPS’nin vereceği ip uçları sayesinde, ileriye dönük müşteri davranışlarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği bugün artık kanıtlamıştır. Destekçiler, markaya karşı güçlü sadakatleri ve markanın aktif birer savunucusu olmaları özellikleriyle, genellikle düzenli gelir yaratan müşteriler haline gelirler ve başkalarını da yönlendirerek şirketin gelirini, net kârını ve pazar payını olumlu yönde etkilerler.

2. Müşteri Odaklı Yapılanma: Genel müşteri memnuniyeti seviyesini veya işletmenin belirli konulardaki performansını ölçen geleneksel müşteri memnuniyeti ölçütlerinin aksine, NPS ‘tavsiye etme olasılığı’ üzerinde odaklanmıştır. Buradaki temel varsayım, sadık ve memnun müşterilerin marka elçisi olma olasılığının daha yüksek olduğudur. Böylece destekçi müşterilerin olumlu ve 1-1 iletişiminin güçlendirdiği organik bir büyüme teşvik edilmiş olur.

3. Eyleme Geçirilebilir Öngörüler: Net Promoter Score anketleri sadece müşterinin tavsiye skorunu almakla kalmaz, aynı zamanda müşterilere açık uçlu geri bildirimlerini paylaşma fırsatı da sunar. Bu geri bildirimler, NPS puanlarıyla birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, sorunlu noktalara ilişkin nokta atışı iç görüler elde eden şirketlerin hangi alanlarda iyileştirmeler yapması gerektiği kolayca tespit edilir ve bu açından müşteri deneyiminin gelişimine de yol gösterir.

4. Karşılaştırma ve Standartlara Uyum: Net Promoter Score, işletmelerin performanslarını sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmasını sağlayan standartlaştırılmış bir ölçüm imkanı sunar. İşletmeler, rakiplerine göre nerede olduklarını anlayarak gelişim alanlarını belirleyebilir, öznel hedefler belirleyebilir ve müşteri sadakati ve memnuniyetinde daha iyi sonuçlar elde etmek için nelere odaklanması gerektiğini tespit edebilirler.

Özetle Net Promoter Score, müşteri sadakatini ve memnuniyetini doğru şekilde ölçmek isteyen işletmeler için hayati önem arz eden bir araç olarak kullanılmaktadır. Net Promoter Score, geleneksel memnuniyet ölçütlerinin ötesine geçerek, müşteri savunuculuğu ve tavsiyesi olasılığını anlayarak işletmeleri veriye dayalı kararlar alma ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirme konusunda yetkin hale getirir. NPS'nin özünü ve müşteri duyarlılığını ölçmedeki önemini anlamak, müşteri sadakatinin gücünü ortaya çıkarmak ve sürdürülebilir bir büyüme yaratmak için atılması gereken ilk adımdır.

NPS’nin Farklar Nelerdir?

Net Promoter Score’un Geleneksel Müşteri Memnuniyeti Ölçütlerinden Farkları Nelerdir?

NPS'nin Farklar Nelerdir?

Tavsiye olasılığına odaklanarak ve müşterileri “Destekleyenler, Pasifler ve Kötüleyenler” olarak kategorize eden Net Promoter Score, müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçmek için net ve eyleme geçirilebilir bir yöntem sunar. Sadeliği, öngörü gücü ve endüstri standartlarına göre kıyaslama yapma yeteneği, NPS’yi geleneksel müşteri memnuniyeti ölçütlerinden ayırarak, onu güçlü müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek isteyen kuruluşlar için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

NPS Nasıl Hesaplanır?

Net Promoter Score, artık bir çok sektörde kullanılan, geniş çapta kabul görmüş bir müşteri sadakati ve memnuniyeti ölçütüdür. Net Promoter Score puanlarının nasıl hesaplanacağını ve yorumlanacağını anlamak, bu metriğin gerçek potansiyelinden yararlanmak isteyen kuruluşlar için işin kritik noktasıdır. Bu bölümde NPS puanlarının -100 ila +100 ölçeğinde nasıl yorumlanabileceğini belirleyip Net Promoter Score için basit bir karşılaştırmalı analiz yapacağız.

NPS hesaplaması, müşterileri yukarıda paylaştığımız soruya 0 ile 10 arasında verdikleri yanıtlara göre kategorize ederek yapılır. Bu hesaplama ve değerlendirme sürecini 2 temel adımda ele alabiliriz:

1. Yanıtları Sınıflandırma:

  • Destekçiler: 9 veya 10 puanla yanıt veren müşteriler, Destekçi olarak kabul edilir.
  • Pasifler: 7 veya 8 puanla yanıt veren müşteriler Pasif olarak sınıflandırılır.
  • Kötüleyenler: 0 ile 6 arasında bir puanla yanıt veren müşteriler Kötüleyen kategorisine girer.

2. NPS’nin hesaplanması:

Net tavsiye skoru puanını elde etmek için öncelikle Destekçilerin yüzdesinden Kötüleyenlerin yüzdesini çıkarın. Formül aşağıdaki gibidir:

NPS = Destekleyenlerin %’si – Kötüleyenlerin %’si

Örneğin 100 müşteriden oluşan bir örneklem üzerinde bu anketi uyguladınız ve tüm müşteriler ankete katılmış olsun. Bu müşterilerin NPS anketine verdikleri cevapların dağılımının şöyle olduğunu varsayalım:

9-10 Puan Veren Destekçiler: 30 Müşteri (%30)
7-8 Puan Veren Pasifler: 60 Müşteri (%60)
0-6 Puan Veren Kötüleyenler : 10 Müşteri (%10)

Net Promoter Score = Destekleyenlerin %’si – Kötüleyenlerin %’si
Net Promoter Score = (%) 30 – (%)10
Net Promoter Score = (+)20 olacaktır

NPS Puanlarını Yorumlama: -100 ila +100 Ölçeğini Anlama

Net Promoter Score ölçeği, -100 ile +100 arasında değişir ve bu sonuç müşteri duyarlılığının net ve basit bir göstergesidir.

Basit bir değerlendirmeyle NPS puanları aşağıdaki biçimde yorumlanabilir:

NPS Nasıl Hesaplanır?

NPS Puanının Karşılaştırmalı Analizleri

NPS puanlarını hem bölgesel hem de sektör standartlarına göre karşılaştırmak şirketin performansını daha objektif biçimde değerlendirilmesini sağlar. Sektöre özgü kıyaslamalar, kuruluşların göreceli performanslarını anlamalarına ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olur. Bu karşılaştırmaları yaparken özellikle şu 3 temel kurala dikkat etmek gerekir:

NPS Puanı

Net Promoter Score’ın -100 ile +100 arasında değişen bir müşteri memnuniyeti ölçüsü olduğunu ve genellikle müşteri sadakatini ve savunuculuğunu ölçmek için kullanıldığını unutmayın. Aşağıda farklı ülkeler ve sektörler için bazı NPS puanları örneklerini bulabilirsiniz. Bu örnekleri Net Promoter Score puanlarının zaman içinde değişiklik gösterebileceğini ve her bir puanı etkileyen çok sayıda faktörün olduğunu dikkate alarak değerlendirin.

1. Ülkeler:
– Amerika Birleşik Devletleri: ABD’da farklı sektörler için Net Promoter Score puanları -5 ile +70 arasında değişebilmektedir. Örneğin, havayolu endüstrisinin Net Promoter Score puanı 0 civarında iken, teknoloji ve yazılım sektöründe +60 gibi daha yüksek bir puan ile karşılaşılmaktadır.
– Avustralya: Avustralya’daki Net Promoter Score puanları -10 ile +80 arasında değişebilmektedir. Bankacılık sektörü +10 civarında bir Net Promoter Score puanına sahipken, perakende sektörü +50 gibi daha yüksek bir NPS puanına sahip olabilir.

2. Sektörler:
– Teknoloji: Teknoloji endüstrisi, sunduğu ürün ve hizmetlerin doğası gereği genellikle nispeten yüksek Net Promoter Score puanları alır. Apple, Microsoft veya Google gibi şirketlerin NPS puanlar +50 ile +70 arasında değişmektedir.
– Telekomünikasyon: Telekomünikasyon sektörü, çok sayıda müşteriye hizmet verilmesi ve yaygın müşteri hizmetleri sorunları nedeniyle daha düşük Net Promoter Score puanlarına sahip olma eğilimindedir. Telekom şirketleri için Net Promoter Score  puanları -30 ile +20 arasında değişebilir.
– Konaklama: Turizm sektöründe hizmet veren otel ve tatil köylerinin Net Promoter Score puanlar -10 ile +70 arasında değişebilmektedir. Lüks otel zincirleri, özel olarak müşteri deneyimine odaklandıkları için daha yüksek Net Promoter Score puanlarına sahiptirler.

Bu örneklerin çok genel değerlendirmeler olduğunu ve bir ülke veya sektördeki belirli şirkete, ürüne veya hizmete bağlı olarak değişebileceğini unutmamak gerekir. Net Promoter Score puanlarının müşteri beklentileri, rekabet ve genel müşteri deneyimi gibi çeşitli faktörlerden etkilendiğinin altını bir kez daha çizelim.
Sonuç olarak NPS hesaplaması, yorumlaması ve karşılaştırmaları hakkında sağlam bir vizyona sahip olan kuruluşlar, rekabetçi iş ortamında kendilerini uzun vadeli başarı için konumlandırarak müşteri sadakati ve savunuculuğunun gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilirler.

NPS Örnekleri

Net Promoter Score’un  Faydaları ve Uygulama ÖrnekleriBir işletmenin müşteri merkezli olma iddiası, müşteri sadakatini ve memnuniyetini anlamasına ve ticari başarısı için bunun ne denli önemli olduğunun farkında olmasına bağlıdır.

Net Promoter Score, yalnızca müşteri duyarlılığını ölçmekle kalmayan, aynı zamanda işletme için oldukça kıymetli iç görüleri ve iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkaran güçlü bir metriktir.

Bu bölümde, bir müşteri sadakati ölçütü olarak NPS'nin faydalarını ve uygulama örneklerini ala alacağız. Aynı zamanda NPS'nin işletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemesine, müşteri deneyimi girişimlerinin etkinliğini ölçmesine ve genel büyümeyi yönlendirmesine nasıl yardımcı olduğuna değineceğiz. Buna ek olarak, Net Promoter Score'dan yararlanan global şirketlerin başarılı örnek olaylarını da paylaşacağız.

1. Eyleme Geçirilebilir İç Görü

NPS’yi bir müşteri sadakati ölçüsü olarak kullanmanın en önemli faydalarından biri, eyleme dönüştürülebilir iç görü sağlama potansiyelidir. Net Promoter Score, müşterileri Destekleyenler, Pasifler ve Kötüleyenler olarak kategorize ederek, müşteri kitlesi içindeki güçlü ve zayıf alanları somutlaştırır. Buna ek olarak NPS anketlerine eşlik eden açık uçlu geri bildirimler, şirketlerin müşteri görüşlerinin altında yatan nedenleri daha spesifik olarak anlamalarına yardımcı olan niteliksel bilgiler sunar. Bu iç görüler, hedeflenen iyileştirmelere odaklanarak işletmelerin sorunlu noktaları önceliklendirmesine, müşteri deneyimini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına imkan verir.

2. İyileştirme Fırsatlarının Belirlenmesi:

NPS, iyileştirmelerin en yüksek etkiye sahip olabileceği alanlara ışık tutan bir yol gösterici görevi görür. İşletmeler, Kötüleyenleri belirleyerek ve onların özel endişelerini anlayarak, ilgisini müşterilerin yaşadığı sorunlu noktalarına yöneltmeye ve bu sorunları çözmeye odaklayabilir. Ayrıca Net Promoter Score, şirketi etkin biçimde başkalarına önermeyen Pasiflere de dikkat çekiyor. Şirketler, özellikle Pasiflerin geri bildirimlerini analiz ederek, onları hedeflenen iyileştirmeler ve kişiselleştirilmiş stratejiler aracılığıyla Destekçilere dönüştürme fırsatını yakalayabilir.

3. Müşteri Deneyimi Etkinliğinin Ölçülmesi:

NPS, müşteri deneyimi faaliyetlerinin de etkinliğiniölçmektedir. İşletmeler, zaman içinde değişen NPS puanlarını takip ederek müşteri deneyimi stratejilerindeki değişiklik ve iyileştirmelerin etkisini tespit edebilirler. Yükselen bir NPS, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artıran faaliyetlerin işe yaradığını gösterirken, azalan NPS, uygulama stratejilerini yeniden gözden geçirme ihtiyacını işaret eder. Bu değerlendirme, şirketlerin müşteri deneyimi faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmelerine ve bunların müşteri beklentileriyle uyumlu olmasına imkan verir.

4. Büyüme Hızını Artırmak:

NPS’yi bir müşteri sadakati ölçüsü olarak kullanan şirketler genellikle gözle görülür bir büyümeyi yaşarlar. İşletmeler, Destekçilerin sayısını artırarak ve onları birer marka savunucuna dönüştürerek, olumlu 1-1 iletişim ile birlikte müşteri tutundurma ve yeni müşteri kazanım hızında artışa şahit olurlar. Destekçiler, sadece şirketin olumlu ününü yaymakla kalmaz, aynı zamanda aktif olarak ürün veya hizmetlerini başkalarına tavsiye ederek büyümede çarpan etkisi yaratırlar. Ayrıca, pozitif bir NPS puanı, kuruluşu pazarda tercih edilen bir seçenek olarak konumlandırarak markanın genel itibarını ve algısını güçlendirir.

Vaka Çalışmaları: Gerçek Dünyadan Başarı Hikayeleri

Birçok şirket, ticari büyümeyi desteklemek için NPS’nin gücünden etkin bir şekilde yararlanmaktadır. Bunların arasında en dikkat çekici 4 global örneği aşağıda bulabilirsiniz:

NPS Örnekleri
Sonuç olarak Net Promoter Score, bir müşteri sadakati ölçüsü olarak şirketler için göz ardı edilemeyecek nitelikte avantajlar sunar. Eyleme dönüştürülebilir iç görü oluşturma, iyileştirme fırsatlarını tespit etme ve müşteri deneyimi faaliyetlerinin etkinliğini ölçme kapasitesi, işletmelerin büyümeyi teşvik etmelerini ve rakiplerini geride bırakmalarını sağlar. NPS’i etkin bir şekilde uygulamalarıyla, Apple, Southwest Airlines ve Amazon gibi şirketler, ticari başarılarını sürekli geliştirerek çıtayı sürekli yükselttiler. Bugünün rekabet koşullarında işletmeler, müşteri memnuniyetine öncelik vererek ve NPS’nin gücünden yararlanarak etkin müşteri ilişkileri yaratabilir, marka savunucularını teşvik edebilir ve kendi alanlarında başarılı olabilirler.

NPS Nasıl Yükseltilir?

 Net Promoter Score’u Uygulama Aşamaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

NPS ile müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçmek için tek soruluk bir anket uygulamak gibi gözükse de aslında başarılı bir NPS analizine ulaşmak dikkatli bir planlamayı ve uygulamayı gerektirir. Bu bölümde, anket tasarımından zamanlamasına ve sıklığına kadar NPS'nin uygulanmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken konuları ele alacağız. Farklı kanallardan toplanan NPS verisini toplamak ve anket kalitesini artırmak için başarılı uygulama örneklerinden çıkardığımız dersleri paylaşacağız. Ek olarak, şirketlerin NPS çalışmalarının etkinliğini artırmalarına yardımcı olmak için örneklen ölçeği, cevaplanma oranları ve tepki önyargısı gibi sıkça karşılaşılan zorluklara değineceğiz. Kısacası NPS nasıl yükseltilir bu sorunun cevabını da bu bölümde bulacaksınız.

1. Anket Tasarımı, Zamanlaması ve Sıklığı

NPS anketi tasarlarken ve uygulamayı planlarken aşağıda sıraladığımız 3 temel konuda dikkatli olunması gerekir:

1.a) Net ve Kısa Sorular: NPS anketlerini basit, anlaşılması kolay bir soruyla tasarlayın: “Ürünümüzü/hizmetimizi/markamızı bir tanıdığınıza 0 ile 10 arasında kaç puanla tavsiye edersiniz?” Anketi doğrudan “tavsiye etme puanına” odaklayın ve katılımcıların gözlerini korkutacak “çok sayıda” sorudan kaçının.

1.b) Zamanlama: NPS anketlerini göndermek için en uygun zamanlamayı tespit edin. Müşterilerin, bir satın alma işlemi sonrasında, müşteri hizmetlerinden aldığı bir destek talebinin çözümünün ardından veya bir projenin tamamlanmasının hemen sonrasında, yakın zamanda ürününüz veya hizmetinizle etkileşime girdiği anları tercih edin. Bu durum, müşterinin deneyiminin zihinlerinde henüz daha tazeyken daha doğru yanıtlar almanıza neden olacaktır.

1.c) Sıklık: Net Promoter Score anketlerini göndermek için uygun sıklığa karar verin. Müşteri bazlı takip, zaman içinde müşteri duyarlılığındaki değişiklikleri izlemenize imkan tanır. Ancak, “anket yorgunluğu” da denilen ve anketin kendisinin bir tür memnuniyetsizliğe neden olmasını önlemek ve makul bir cevaplanma oranına ulaşmak için müşterilere çok sık anket yapmaktan kaçının.

2. NPS Verilerini Toplama

NPS anketi verilerini toplarken aşağıda sıraladığımız 3 temel konuda dikkatli olunması gerekir:

2.a) Çoklu Kanal İle Anket: Net Promoter Score verilerini toplamak için e-posta, web sayfanızdaki self servis portali, çağrı merkezi, IVR ve mobil uygulamalar gibi farklı kanallardan yararlanın. Müşterilerin tercih ettikleri iletişim yöntemini dikkate alarak anket uygulamak ankete cevap vermesine, cevaplanma oranının yükselmesine ve veri kapsamının artmasına imkan tanır.

2.b) Anket Kalitesi: Net talimatlar kullanarak ve sezgisel bir anket deneyimi sunarak anket kalitesini artırın. Eğer mümkünse web tabanlı ve koşullu soru tekniği ile tasarlanmış dinamik anket altyapısı kullanın. Ayrıca anketi görsel olarak da çekici hale getirip farklı cihazlar için optimize edin. Son dönemde kullanıcıların çoğunlukla mobil cihazlardan anket cevapladığını düşünecek olursak mutlaka “responsive” içerik tasarlayarak mobil cihaz uyumluluğunu kontrol edin. Ek olarak olası teknik sorunları en aza indirmek için kapsamlı bir şekilde anketinizi test edin. Daha yüksek katılım oranlarını teşvik etmek için indirimler veya sadakat ödülleri gibi motivasyonel araçlar ve havuçlar sunmayı da değerlendirin.

2.c) Anonim Yanıtlar: Müşterilere, verecekleri cevapların anonim olarak saklanacağı konusunda güvence vererek açık ve dürüst geri bildirim vermelerini teşvik edin. Bu durum, müşterilerin gerçek duygularını anlayabilmeniz için gerekli güven ortamını teşvik ederek daha doğru Net Promoter Score analizi yapmanıza neden olur.

3. Uygulama Zorlukları ve Öneriler

3.a) Örneklem Büyüklüğü ve Niteliği: Net Promoter Score verilerinden anlamlı iç görüler elde etmek için temsili bir örneklem kümesi ölçeği yaratın. Daha büyük örneklemler, hata payını azaltır ve genel müşteri duyarlılığının daha doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Ayrıca örneklemi oluşturan hedef kitlenin özelliklerini de doğru tayin etmelisiniz. Bunun için anketi uygulayacağınız hedef kitlenin özelliklerini dinamik biçimde belirleyebileceğiniz güçlü bir CRM sisteminin segmentasyon aracından ya da filtre arayüzünden yararlanabilirsiniz.

3.b) Cevaplanma Oranları: Net Promoter Score verilerinin güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak için yüksek cevaplanma oranlarını hedefleyin. Cevaplanma oranlarını iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirin. Örneğin, anket davetlerinin kişiselleştirilmesi, anketlerin kısa tutulması ve yanıt vermeyenler için hatırlatıcıların kullanılması gibi özelliklerden yararlanın.

3.c) Tepki Önyargısı: NPS puanlarını çarpıtabilecek olası kurumsal önyargılarınızın farkında olun. Çeşitliliği ve temsiliyet gücünü artırmak için ankete katılanların özelliklerini (demografik, davranışsal, ürün kullanım biçimi vs.) analiz edin. Belirli müşteri segmentlerini hedefleyerek ve farklı kaynaklardan geri bildirim toplayarak olası önyargıları ortadan kaldırın.

3.d) Eyleme Geçirilebilir Öngörüler: NPS’nin yalnızca bir durum tespiti değil, aynı zamanda gelişim alanlarını tespit etmek için etkin bir katalizör olduğunu unutmayın. Net Promoter Score verilerini aktif olarak analiz edin ve yorumlayın, eğilimleri belirleyin ve iç görüleri ortaya çıkarın. Stratejik değişimi yönlendirmek, müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri sadakatini güçlendirmek için bu iç görülerden yararlanın.

Bir şirkette Net Promoter Score’u uygulamak, sanıldığından daha dikkatli bir planlama ve başarılı uygulamalardan elde edilen çıkarımları dikkate almayı gerektirir. Etkili anketler tasarlayarak, zamanlamayı ve sıklığı göz önünde bulundurarak, bugünün çoklu-kanal (omni-channel) standartlarında birden fazla kanaldan yararlanarak ve anket kalitesini sürekli artırarak, fark yaratacak nitelikte Net Promoter Score analizine ulaşılabilir. Örneklemin ölçeği, cevaplanma oranları ve toplanan tepkilere karşı önyargısız yaklaşım bu alanda karşı karşıya kalabileceğiniz temel zorluklardır. Bu zorlukların üstesinden gelmek, doğru ve eyleme geçirilebilir iç görüler elde etmek NPS’nin kritik noktasıdır. İşletmeler, NPS’yi etkin şekilde uygulayarak ve müşteri geri bildiriminin yaratacağı sonuçlardan beslenerek daha bilinçli kararlar alabilir, sürekli gelişim gösterebilir ve sonuçta müşteri sadakatini ve sürdürülebilir ticari başarıyı yakalayabilir.

Stratejik Yönetim Aracı Olarak NPS

Stratejik Yönetim Aracı Olarak Net Promoter Score: Müşteri Odaklı Karar Verme

Net Promoter Score, yalnızca müşteri sadakati ve memnuniyeti hakkında bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşların karar verme şeklini değiştirebilen stratejik bir yönetim aracı olarak da kullanılır. İşletmeler, NPS'yi stratejik karar alma süreçlerine entegre ederek, gelişim alanlarına öncelik verebilir, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilir ve nihayetinde uzun vadeli başarı elde edebilirler.

Bu bölümde bir işletmenin geleceğini şekillendirmede net tavsiye skoru verilerinin stratejik kararlar vermek, faaliyetlerine öncelik vermek ve net tavsiye skoru ile müşteri yaşam boyu değeri (CLV) arasındaki bağlantıyı kurmak için nasıl kullanılabileceğini ele alacağız.

1. NPS’i Stratejik Kararlara Uyarlamak

A. Müşteri Odaklı Karar Verme: Net Promoter Score, tüm şirketin ana odağı müşteri merkezli karar vermeye taşıyarak işletmelerin stratejilerini müşterilerinin ihtiyaçlarıyla ve tercihleriyle uyumlu hale getirmesine imkan verir. İşletmeler, NPS’yi temel alarak, müşteri odaklılığı stratejik planlama süreçlerine dahil edebilirler.

B. Koordinasyon ve Kalibrasyon: Net Promoter Score, bir işletmenin tüm iç unsurları ve paydaşlarıyla birlikte bir bütün olarak ortak bir dil ve aynı düzeyde müşteri duyarlılığı anlayışının gelişmesini teşvik eder. Bu alanda departmanlar arasındaki farklılıkları azaltan, iş birimleri arası koordinasyon ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik standartlaşmış bütünleşik bir yaklaşımı hayata geçiren bir metrik haline gelmiştir.

2. İyileştirme Faaliyetlerine Öncelik Verme

A. Veriye Dayalı Öngörüler: Net Promoter Score verisi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığına ilişkin şirketin geleceğine ışık tutan çok kıymetli sonuçlara ulaşmayı sağlar. Kuruluşlar, Net Promoter Score puanlarını ve müşteri geri bildirimlerini analiz ederek iyileştirme gerektiren alanları kolayca tespit edebilirler. Bu tespitler, gelişim faaliyetlerinin müşteri sadakati ve genel iş sonuçları üzerindeki potansiyel etkilerine göre önceliklendirilmesine yardımcı olur.

B. Kök Neden Analizi: Net Promoter Score verisi, şirketlerin müşteri duygularının ardındaki ana kök nedenleri daha derinlikli ele alınabilmesini sağlar. İşletmeler, NPS puanlarını etkileyen temel faktörleri analiz ederek, eforlarını sorunları çözmeye ve müşteri deneyimini etkili bir şekilde geliştirmeye odaklayabilirler.

3. Etkili Kaynak Tahsisi

A. Kaynak Optimizasyonu: Net Promoter Score verileri, acil çözülmesi gereken problemli alanların net bir şekilde anlaşılmasına ve bu alara doğru kaynağın tahsis edilmesine rehberlik eder. İşletmeler bütçe, zaman ve insan gücü gibi kaynakları, NPS puanlarını iyileştirme ve müşteri sadakatini artırma potansiyeli en yüksek faaliyetlere tahsis edebilir.

B. Yatırım Getirisi (ROI): İşletmeler, kaynak tahsisini Net Promoter Score öncelikleriyle uyumlu hale getirerek yatırımlarının getirisini en üst düzeye çıkarabilir. Kaynakların Net Promoter Score puanlarını doğrudan etkileyen faaliyetlere stratejik olarak tahsis edilmesi, müşteri kazanma ve elde tutma açısından uzun vadeli faydalar sağlayabilir.

4. NPS ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV)

A. Net Tavsiye Skoru ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV): Net Promoter Score, bir müşterinin bir işletmeyle olan ilişkisi boyunca ürettiği net kârı temsil eden Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV) ile doğrudan ilişkilidir. Sadık ve memnun müşteriler tekrar satın alma, başkalarını tavsiye etme ve değerli geri bildirim sağlama eğiliminde olduğundan, daha yüksek Net Promoter Score puanları genellikle artan CLV ile ilişkilendirilir.

B. Uzun Vadeli İş Başarısı: NPS’yi stratejik karar verme süreçlerine entegre etmek, işletmelerin müşteri sadakatini geliştirmeye, olumlu müşteri deneyimini desteklemeye ve nihayetinde de Müşteri Yaşam Boyu Değeri’ni artırmaya odaklanmasına yardımcı olur. İşletmeler, Net Promoter Score puanlarını artıran girişimlere öncelik vererek uzun vadeli ticari başarıya, sürdürülebilir büyüme ve pazarlarında rekabet avantajı elde etmek için güçlü temeller atabilirler.

Nihai olarak söyleyebiliriz ki Net Promoter Score, işletmelerin müşteri odaklı karar almasını, gelişim alanlarına öncelik vermesini ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmesini sağlayan stratejik bir yönetim aracı olarak kullanılır. İşletmeler, NPS'yi stratejik karar verme süreçlerine entegre ederek müşteri duyarlılığına ilişkin değerli iç görüler elde eder, stratejileri müşteri ihtiyaçları ile uyumlu hale getirirler ve yatırımlarının getirisini en üst düzeye çıkarırlar.

Net Promoter Score ile müşteri yaşam boyu değeri (CLV) arasındaki bağlantıyı anlamak, uzun vadeli iş başarısı için müşteri sadakati ve memnuniyetine odaklanmanın önemini anahtar noktalarındandır. NPS'yi stratejik bir yönetim aracı olarak kullanmak, işletmelere olağanüstü müşteri deneyimi yaratma, müşteri sadakatini artırma ve kendilerini kendi sektörlerinde liderler olarak konumlandırma gücü verir.

Net Promoter Score’a Yönelik Eleştiriler

Net Promoter Score, bir müşteri sadakati ölçütü olarak oldukça yaygın kullanılması sayesinde önemli bir üne ulaşmıştır. Bu kadar yoğun tercih edilmesine rağmen sınırlamaları ve NPS’ye yönelik eleştirileri de göz ardı edemeyiz. Bu bölümde, basitliği, aşırı güven potansiyeli ve bağlam eksikliği dahil olmak üzere NPS’ye dair eleştirileri ele alıyoruz. Ayrıca, geçerliliği ve sektörler arasındaki puanların değişkenliğine de değineceğiz. Ek olarak, müşteri sadakati ve memnuniyeti hakkında daha kapsamlı bir fikre sahip olmak içinişletmelerin Net Promoter Score ile birlikte değerlendirebilecekleri alternatif veya tamamlayıcı ölçümleri bu bölüm kapsamına dahil edeceğiz.

1. NPS’nin Sınırlamaları:

A. Basitlik: NPS’nin basitliği, güçlü yönlerinden biri olsa da aynı zamanda bir kısıtlama olarak da değerlendirilebilir. Tek soru formatı, müşteri duyarlılığının karmaşıklığını ve buna katkıda bulunan diğer faktörleri tespit etmeyi zorlaştırabilir. Net Promoter Score, müşteri deneyiminin ve kalıcı memnuniyetinin çok yönlü karmaşık yapısını basite indirger.

B. Aşırı Güven Riski: Müşteri sadakatini değerlendirmek için bir ölçüm olarak sadece NPS’yi referans olarak olmak yanıltıcı olabilir. Net Promoter Score, tekrar eden satışlar, müşteri yaşam boyu değeri veya müşterilerin markayı savunma eylemleri gibi müşteri davranışının detaylı analizini sunamaz. Net Promoter Score’a aşırı güvenme, müşteri ilişkilerinin diğer kritik yönlerini gözden kaçırmaya yol açabilir.

C. Bağlam Eksikliği: NPS puanları bağlam ve derinlikten yoksundur. Puanların arkasındaki nedenleri veya iyileştirilmesi gereken öznel alanları açıklayamaz. Müşteri algısı ve tercihleri hakkında kapsamlı bir bilgiye ulaşmak için ayrıca niteliksel ve niceliksel veriye ihtiyaç duyulur.

2. NPS’e yönelik eleştiriler:

A. Geçerlilik Endişeleri: NPS’ye yönelik en önemli eleştiri, NPS’nin müşteri sadakatinin güvenilir bir kriteri olmayabileceği ile alakalıdır. Net Promoter Score puanları ile yeniden satın alma oranları veya müşterinin doğrudan referansları gibi gerçek müşteri davranışları arasındaki korelasyon sürekli irdelenmektedir. Bazı araştırmalar, NPS ile iş sonuçları arasında zayıf veya tutarsız ilişkiler olduğunu ileri sürmektedir.

B. Sektörler Arasında Değişkenlik: NPS puanları, sektörler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve bu da sektörler arasında performans karşılaştırmasını zorlaştırır. NPS için ölçütler ve standartlar, müşteri beklentilerindeki, pazar dinamiklerindeki ve sektöre özgü faktörlerdeki farklılıklar nedeniyle sektörler arasında farklılık arz edebilir. Bu durum, sadece NPS puanlarına dayalı olarak anlamlı sonuçlar çıkarmayı zorlaştırır.

3. Alternatif veya Tamamlayıcı Metrikler:

A. Müşteri Eforu (CES): CES (Customer Effort Score), müşterinin bir şirketle etkileşim kurarken yaşadığı deneyimin kolaylığını veya zorluğunu tespit etmeye çalışır. Müşteri eforunu en aza indirmeye odaklanır ve bu efor seviyesi, müşteri sadakati ile yeniden satın alma davranışının güçlü bir göstergesidir.

B. Müşteri Memnuniyeti Puanı (CSAT): Customer Satisfaction Score (CSAT, müşterilerin belirli etkileşimler, işlemler veya deneyimlerle ilgili genel memnuniyet seviyesini ölçer. Memnuniyet düzeylerinin daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve müşteri duyarlılığına ilişkin kapsamlı bir görüş elde etmek için Net Promoter Score ile birlikte kullanılabilir.

C. Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV): CLV, bir müşterinin bir işletmeye tüm ticari ilişkisi üzerinden getirdiği toplam değeri ele alır. CLV, yalnızca önerme olasılıklarını değil aynı zamanda müşterinin yarattığı parasal katkısını da göz önünde bulundurarak müşteri değeri ve sadakati hakkında daha bütünsel bir görüş sağlar.

Net Promoter Score her ne kadar bir müşteri sadakati ölçütü olarak yaygın bir şekilde benimsenmiş olsa da sınırlamalarını kabul etmek ve eleştirileri dikkate almak gerekir. Bu ölçüm kullanılırken NPS’nin basitliği, aşırı güven riski ve bağlam eksikliği akılda tutulmalıdır. İşletmeler, müşteri sadakati ve memnuniyetini daha kapsamlı bir şekilde anlamak için NPS’i Müşteri Eforu (CES), Müşteri Memnuniyeti Puanı (CSAT) veya Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV) gibi diğer ölçütlerle desteklemelidir. İşletmeler, bu farklı ölçütlerin güçlü ve zayıf yanlarını göz önünde bulundurarak müşteri ilişkileri hakkında daha derinlikli bir görüş elde edebilir ve müşteri odaklı stratejiler ile iş başarısını yönlendirmek için veriye dayalı kararlar alabilir.

NPS ve Gelecek Eğilimler

Bu bölümde, NPS hesaplanması, yorumlanması, faydaları, uygulanması ve sınırlamaları dahil olmak üzere Net Promoter Score’un çeşitli yönlerini inceledik. Sonuç olarak, tartışılan kilit noktaları özetlemek ve NPS’nin geleceğine dair bir fikre sahip olmak istiyoruz. Bu bölümde ortaya çıkan trendleri, ölçüm tekniklerindeki gelişmeleri ve teknolojinin Net Promoter Score üzerindeki etkisini ele alacağız.

Net Promote Score - Net Tavsiye Skoru

NPS’nin Geleceğine Dair Tahminler

1. Gelişmiş Ölçüm Teknikleri: Net tavsiye skorunun geleceği, daha gelişmiş ölçüm tekniklerinde yatmaktadır. Buna, müşteri deneyim ve duyarlılığı hakkında daha derinlikli bir fikre ulaşmak için NPS’nin Müşteri Eforu (CES) veya Müşteri Memnuniyeti Puanı (CSAT) gibi diğer metriklerle birleştirilmesi de dahildir.

2. Gelişmiş CRM Teknolojileri İle Entegrasyon: CRM teknolojileri, Net Promoter Score ölçüm ve analizinin ilerlemesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Yapay Zeka destekli CRM yazılımları, gerçek zamanlı iç görüler ve eyleme dönüştürülebilir tespitler sunarak müşteri geri bildirimlerinin otomatik olarak duyarlılık analizini kolaylaştıracaktır.

3. Gerçek Zamanlı Geri Bildirim ve Kişiselleştirme: Net Promoter Score’un geleceği büyük olasılıkla mobil uygulamalar, sohbet robotları (chatbot) ve sosyal medya platformları dahil olmak üzere birden çok kanal aracılığıyla gerçek zamanlı (omni-channel) geri bildirim toplamayı içerecektir. Anketlerin ve etkileşimlerin kişiselleştirilmesi, şirketlerin müşteri duyarlılığını daha doğru ve zamanında kavramalarını sağlayacaktır.

4. Müşteri Yolculuğu Haritalama: Net Promoter Score geliştikçe, tüm müşteri yolculuğunun haritalandırılmasına daha fazla önem verilecektir. Müşteri yolculuğu haritalama, farklı temas noktalarında müşteri geri bildirimlerini almayı, yolculuk boyunca NPS puanlarını etkileyen faktörleri anlamayı ve sadakati etkileyen önemli anları belirlemeyi kapsamaktadır.

5. Sektöre Özgü Kıyaslamalar: Net Promoter Score için sektöre özel kriterler ve standartlar gelişmeye devam ederek işletmelerin performanslarını kendi sektörlerindeki emsalleriyle karşılaştırmasına olanak tanıyacaktır. Bu durum, daha anlamlı kıyaslama ve hedef belirleme çalışmalarını kolaylaştıracaktır.

Sonuç

Net Promoter Score, müşteri memnuniyetine ilişkin iç görüler sağlayan ve ticari büyümeyi yönlendiren önemli bir müşteri sadakati ölçütü olarak kendini kanıtlamıştır. Bununla birlikte, NPS'nin sınırlamalarını ve eleştirilerini göz önünde bulundurmak ve müşteri duyarlılığını kapsamlı bir şekilde anlamak için onu tamamlayıcı ölçütlerle desteklemek gerekir.
Gürkan Platin
Hacettepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon mezunu olan Gürkan Platin, sırasıyla Mensan, Citibank, Garanti Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu’nda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapmıştır. Platin, 1996 yılından beri blog yazmaktadır ve makaleleri çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlarda yayınlanmaktadır.
Toplantı Planlayın
Sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Çerez tercihlerinizi düzenlemek için ayarlara gidebilir veya çerez politikamız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Zorunlu Çerezler

Her zaman etkin
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Performans Çerezleri

Her zaman etkin
Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesidir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız