Demo İste
Lisans Kullanım Sözleşmesi

GİRİŞ

İşbu Ürün Kullanıcı Sözleşmesi, sizin kullanıcı olarak tanımlanmanız üzerine Next4biz Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ nin ürün ve hizmetlerini kullanırken tabi olacağınız kuralları belirlemektedir.

Ürün ve hizmetlerimizi kullanırken bildireceğiniz verilerinizin yönetilmesi ve işlenmesi ile ilgili taahhüdümüz niteliğindeki kişisel verilerin işlenmesine dair Aydınlatma Metnine ve Gizlilik Politikamıza erişebilirsiniz.

İşbu Sözleşme, ürün ve hizmetlerimizi kullanıcı adınız ve şifreniz ile kullanmaya başlamanız ile birlikte kabul edilmiş sayılacaktır. Size özgülenmiş kullanıcı adı ve/veya şifrenizi sizin dışınızda 3.kişilere kullandırmanız yasaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında websitesi, www.www.next4biz.com’u ve www.www.next4biz.com/tr’yi, ürün ve hizmetler de Next4biz tarafından sizin kullanımınıza sunulan yazılım ürün ve hizmetlerini ifade eder.

Tüm destek hizmetleri Next4biz Müşteri Memnuniyeti Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Eğer işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiyor iseniz web sitemizi ve Next4biz ürün ve hizmetlerini kullanmamanız gerekmektedir.

 KULLANIM KOŞULLARI

1. Next4biz yazılım ürünleri üzerindeki her türlü marka, patent, telif, faydalı model, tasarım, dizayn, görsel, şema üzerindeki haklar Next4biz’e aittir. Websitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin görüntü ve dizaynlara ilişkin tüm telif hakları Next4biz adına tescillidir, tüm hakları saklıdır. HTML/CSS, Javascript, Ajax, Asp.Net veya diğer görseller ve dizayn unsurları kısmen veya tamamen Next4biz’in sarih yazılı izni olmadan kopyalanamaz, kullanılamaz. Size, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi formlarında belirtilen şekilde websitesi ve ürün ve hizmetlerin kullanımı konusunda sınırlı bir yetki verilmiştir. Bu yetki hiçbir şekilde kısmen veya tamamen bir marka, patent hakkı, icat, telif, lisans, alan adı, ticari sır, bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir fikri ve sınai hakkın devri anlamına gelmemektedir.

2. Size yukarıdaki kapsamda verilen sınırlı kullanıcı lisansı hakkı, hiçbir şekilde başkalarına lisans, alt lisans, hak devri, satış, franchise verilmesi, yayma, işletme hakkı vs. gibi bir anlama gelmemektedir ve bu şekilde de yorumlanamaz.

3. Ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik, düzeltme, mühendislik, ters mühendislik, yanlış bilgiler girilerek kullanıcı kaydı oluşturma, çalışmasını bozma ve buna teşebbüs eylemleri, virus yükleme vb. işlem ve eylemler kesinlikle yasaktır.

4. Ürün ve hizmetlerin aşağıda örnek olarak sayılan bu ve bunlar gibi hukuka aykırı eylemler için kullanılması kesinlikle yasaktır; başkalarının şahsi haklarının ihlali, izinsiz e-mail gönderimi, çöp, bilgi, mesaj veya veri transferi amacıyla kullanım, toplu mesaj gönderimi, ürün veya hizmetlerin veya başkaca bir yazılımın unsurlarının ayrıştırılması, ters mühendislik, kaynak kodlarına erişim, zarar verici veya bozucu e-mail gönderimi, ırkçı, nefret söylemli, cinsel içerikli, mesaj veya hakaret ve sövme içeriklerin gönderimi yasaktır.

5. Kurum ve şirket müşterilerimizin kullanıcıları adına açılan her bir kayıt için tanımlanacak münferit kullanıcı ismi ve şifreleri (“Login”) ile bizzat o kişiler tarafından giriş yapılmalıdır. Her Kurum kullanıcı olarak belirlediği gerçek kişi kullanıcıların kayıtlarını doğru ve eksiksiz şekilde tutmakla yükümlüdür. Her kullanıcı gerçek kişi login bilgisinin gizliliğinden sorumlu olup bu login ile başka kişilerin giriş yapmamasını sağlamakla yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının sadece adına kullanıcı kaydı oluşturulmuş olan kişi tarafından kullanılmasına izin verilmektedir. Kayıtlı kullanıcı dışında başka bir kişiye bir hesabın kullandırılmasına izin verilmemektedir. Bir kullanıcı hesabı ve kullanıcı bilgilerinin aynı kurum veya şirket içinde dahi kayıtlı kullanıcı dışında birinin kullanmasına müsaade edilemez. Ürün ve hizmetlerin robot, otomatik işlemciler, yapay zeka gibi gerçek kişiler dışındaki araçlarla kullanılması yasaktır. Bu kuralı ihlal eden kişiler doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.

6. İşbu Sözleşme hükümlerine uymamanız halinde Next4biz’in tek taraflı olarak ürün ve hizmetlerin sunumunu kısmen veya tamamen, kısa süreli olarak veya süresiz olarak askıya alma, sona erdirme hakları mevcut ve saklıdır.

7. Next4biz’in ayrıca ürün ve hizmetlerin planlı veya ani ihtiyaçlardan doğan bakımı, güncellenmesi, sürümünün yükseltilmesi amacıyla süreli olarak hizmet sunumunu askıya alma, mücbir sebeplerden kaynaklı olarak hizmet verememe durumlarına ilişkin hakları mevcut ve saklıdır.

8. Ürün ve hizmetlere erişim ve kullanım için gerekli olan teknik ihtiyaçlar; sınırlı sayıda olmamak üzere, internet erişimi, bilgisayar, cihaz, arama motoru gibi araçların temini sorumluluğu kullanıcıya aittir.

9. ÜCRETLENDİRME POLİTİKAMIZ

9.1 Next4biz tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin ücretleri kullanıcı kaydı öncesinde size veya bağlı olduğunuz Kurum’a sunulan teklif veya kullanıcı kayıt aşamasında belirtilmiştir.
9.2 Kullanıcı kaydı işlemlerinin yapılması ile birlikte ilgili ürün veya hizmete ilişkin olarak belirtilen ücret veya bedelin (ücretsiz deneme kullanımı koşulları saklıdır) ödeneceği kullanıcı tarafından kabul ve beyan edilmiş olur. Kurumunuzun ve sizin bildirdiğiniz ödeme aracından kullanım süresince her ay düzenli olarak ödemenin ve tahsilatın yapılması koşuluyla Next4biz’in lisans ve hizmetlerini sunduğunu kabul ve beyan etmektesiniz. Ödemenin yapılmaması halinde Next4biz hizmet sunumunu durdurma hakkına sahiptir.
9.3 İşbu Sözleşme uyarınca kullanılan ürün veya hizmetin başlangıcından sona ermesine kadar ücret ve bedellerinin ödenmesi için bildirilen ödeme aracının kişisel bilgileri sadece verilen amaç ile kullanılacak başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Sizin tarafınızdan kaydı yapılan ve bilgisi verilen ödeme aracının bilgilerinin güncel tutulması ve tahsilat yapmaya elverişli durumda olmasını sağlamak sorumluluğu Kurumunuza veya size aittir.
9.4 Kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra İlgili ürün ve hizmetin ücretinin ödenmesinden imtina edilemez, ödenmiş olan ücret ve bedeller iade edilemez. Ürün veya hizmetin kullanıcı tarafından kullanılmadığı, aylık fatura süresinin bitiminden önce veya belirli bir süre taahhüdünün bitiminden önce kullanımın sona erdirildiği gibi sebeplerle ücretlerin ödenmesinden kaçınılamaz.
9.5 Ayrıca bir bilgilendirme yapılmadığı takdirde ürün veya hizmetlerin ücret ve bedellerine gümrük tarifelerinden kaynaklı olarak uygulanabilecek vergi, resim ve harçlar dâhil değildir.

10. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

10.1 Next4biz ürün ve yazılımlarını kullanabilmeniz için sizin kişisel verilerinizi işlememiz gereklidir. Next4biz kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili tüm işlemlerini tabi olduğu ülkelerin yasalarına uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine gizlilik politikamıza erişebilirsiniz.
10.2 Kullanıcı bilgileri; sınırlı sayıda olmamak üzere, hesap adı, kullanıcı adı, şifre, gibi bilgiler olup sizin tarafınızdan da gizli tutulacağını ve üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Şifre belirlenirken aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir:

  • Şifreniz kolay tahmin edilebilir olmamalıdır. İçerisinde doğum tarihi, çocuğunuzun adı, telefon numarası veya tuttuğunuz takım gibi kolayca tahmin edilebilir bilgiler olmamalıdır.
  • Ardışık veya tekrar eden rakam / harf dizileri içermemelidir. (Örn: 1234, abcd, 1111)
  • Sıkça kullanılan veya sözlüklerde bulunan kelime ve harf gruplarını içermemelidir. (Örn: qwerty, parola)
  • Aynı şifrenin farklı platformlarda kullanılmaması ve her bir kullanıcı hesabı için ayrı şifre oluşturulması gerekmektedir.Sizin başkalarına ait bir kullanıcı bilgilerini kullanmanız veya onlar tarafından girilmiş olsa bile başkalarının hesabından işlem yapma yetkiniz bulunmamaktadır.

11. HİZMETİN SONA ERDİRİLMESİ

11.1 Kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetinin ücretine dair yükümlülüklerinizin yerine getirilmemesi halinde veya kullanımın işbu Sözleşme veya Kullanım Koşullarına aykırılık teşkil etmesi halinde Next4biz hizmeti sona erdirebilir.
11.2 Kurumsal Lisans veya bireysel lisans sözleşmesine aykırı olmamak koşuluyla, Next4biz ürün kullanımınızı [email protected] göndereceğiniz iptal konulu bir mesaj ile sona erdirebilirsiniz.

12. SORUMSUZLUK KAYDI

Next4biz size ürün ve hizmetlerini “mevcut haliyle” sunmaktadır, hiçbir şekilde kusursuzluk taahhüdü vermemektedir. www.next4biz.com/tr sitesinde ürün özellikleri anlatılmaktadır.

13. SORUMLULUK SINIRLAMASI

Next4biz, hissedarları, yetkilileri, çalışanları, iş ortakları, şubeleri, acenteleri, tedarikçileri, alt-yüklenicileri, lisans sahipleri, hiçbir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı menfi veya müspet zarar, ziyan, yoksun kalınan kar, kar kaybı, peştemaliye, cezai şart ve benzeri zararlarından sorumlu değildir.

DİĞER HÜKÜMLER

14. İşbu Sözleşmedeki herhangi bir hükmün yetkili bir mahkemece geçersiz kabul edilmesi halinde, bu boşluk Sözleşme’nin ve hizmetin amacına uygun şekilde yorum yoluyla doldurulur. Bu nitelikteki hükümler dışındaki hükümler geçerli olmaya devam eder. İşbu Sözleşme’deki herhangi bir hükmün ve hakkın kısmen veya tamamen kullanılmaması o hükümden veya haktan Next4biz tarafından feragat edildiği anlamına gelmemektedir.

15. İşbu sözleşmeden, ürün veya hizmetlerden kaynaklı haklarınızı kısmen veya tamamen doğrudan veya dolaylı olarak devir veya temlik etme hakkınız, Next4biz’in yazılı olarak buna izin vermesi hali hariç, bulunmamaktadır. Next4biz ise işbu kullanım sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla önceden izniniz olmadan kendi ürün ve hizmetlerini kısmen veya tamamen başkasına devir veya temlik edebilir.

16. İşbu Sözleşme, Next4biz’in ürün ve hizmet şartları, Gizlilik Politikası gibi diğer dokümanları ile bir bütün olarak sizinle Next4biz arasında geçerli ve bağlayıcı olan sözleşme ilişkisinin hükümlerini teşkil eder. Bunlar arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri öncelikle uygulanır. İşbu Sözleşme kural ve koşullarını Next4biz zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

17. Niteliği gereği Sözleşme’nin sona erdirilmesi ile hükümsüz hale gelmesi bağdaşmayan; fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin, ücret ve bedellerin ödenmesine ilişkin, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin, sona ermeye, tazminat ve sorumsuzluk kayıt ve sınırlamasına ilişkin, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler kullanıcı sıfatının sona erdirilmesi ile kendiliğinden sona ermez, geçerli olmaya ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.

18. Kullanıcı kaydı yaptırmanız Next4biz’e, web sitesi, ürün ve hizmetler ile ilgili size iletiler göndermek konusunda yetki ve izin vermiş olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu izni vermek istemezseniz veya verilen izni geri almak isterseniz göndereceğiniz bir e-mail mesajı ile bu yetkiyi kısıtlayabilirsiniz. Next4biz ile aranızdaki hukuksal ilişkiye etkili e-mail mesajlarının Next4biz’in web sitesinde belirtilen iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sitemizdeki deneyimi iyileştirmek ve hizmetlerimizi daha yüksek kalitede sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. "Kabul Et" butonuna tıklayarak çerez politikamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Çerez tercihlerinizi düzenlemek için "Ayarlar" a gidebilirsiniz.

Zorunlu Çerezler

Her zaman etkin
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

İşlevsellik ve Analiz Çerezleri

İşlevsellik ve analiz çerezleri, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde daha işlevsel bir kullanım deneyimi sunmayı hedefler. Web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan, istatistik ve etkinlik verilerini işleyen çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Hedefleme ve Performans Çerezleri

Hedefleme ve performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesini ve ziyaretçi tercihlerine yönelik kullanım deneyimlerinin arttırılmasını sağlayan çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız