İş Süreçleri
Yönetimi

Süreçlerinizi
Tasarlayın - Deneyin - İşletin - Ölçün - Analiz Edin - İyileştirin
Her zaman AS IS = TO BE olsun.

İş akışı ve çizim araçları ile yetinmeyin:
Next4biz bir süreç tasarım ve işletim sistemidir.

Süreçlerinizi Tasarlayın,
Next4biz Uygulamaya Dönüştürsün

Kod yazmadan süreç tasarımı

Veri yapıları ve ilişkileri - Formlar
İş Akışları, Durumlar, Geçişler
İş Kuralları - SL Yönetimi - Yetkilendirmeleri
Süreçler arası etkileşimi

“Süreçlerinizi Next4biz ile dijitalleştirin.
Tasarla, Dene, Ölç, İyileştir”

Daha fazla bilgi

Tek Platformda
Tasarla, Dene, İşlet

Yeni süreç tasarlayın veya mevcudu değiştirin,
deneyin ve hemen işletin.

“Next4biz ile AS IS = TO BE”

Daha fazla bilgi

Süreçlerde SLA ve
Gecikme Yönetimi

• İş akışı ve akış adımı için işlem sürelerini belirleyin.
• Gerçek zamanlı hizmet sürelerini ölçün.
• Bilgilendirme ve uyarı mesajları tanımlayın.
• Gecikmeleri hiyerarşik eskalasyon ile yönetin.

“Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz.”

Daha fazla bilgi

Scripting Framework
Akıllı Kodlama Katmanı

Next4biz web servislerini kullanarak yeni kod ekleyin.
Başka sistemlere bağlanın, süreç olaylarında aksiyon alın.

“Next4biz BPM’e yeni davranışlar kazandırın.”

Daha fazla bilgi

Yeniden Kullanılabilir
Hazır Süreçler

Kurumsal merkezi süreç envanteriniz için şablonlar oluşturun.
Farklı ülkelerdeki ve bölgelerdeki birimler süreçlerinizi
yeniden kullanıp uyarlasın.

“Süreçlerin varyasyonlarını oluşturun!”

Daha fazla bilgi

IT Ekibinizi Yormayın

Süreç yönetimine dair ne varsa:

Veri yapısı - Formlar
İş akışları - Yetkilendirme
SLA yönetimi - Raporlar

kod yazmadan tasarla, dene, işlet, ölç ve iyileştir.

“No code No cry!”

Daha fazla bilgi

Süreç Analizi ve Raporları

E-posta, e-tablo, dokümanlarda biriken ama sorgulanamayan veri, next4biz ile dijitalleşen süreç yönetiminde.

KPI’lar belirleyin, ölçün, raporlayın, analiz edin, optimize edin ve sürekli iyileştirin.

“Tasarla - İşlet - Ölç - İyileştir”

Daha fazla bilgi

Sistemleriniz ile Entegre
Süreç Yönetimi

Next4biz BPM’i mevcut kurumsal uygulamalarınızla
veya başka sistemlerle entegre edin.

Bütünleşik - iç içe çalışan süreç yönetimi ile tanışın.

developers.next4biz.com her zaman yanınızda.

“Entegre olunabilen her sistemle
entegre olabilen yazılım: Next4biz"

Daha fazla bilgi