Demo İste

Süreçlerinizi Kod Yazmadan Tasarlayın

 • İş akışlarını,
 • Veri alanlarını,
 • Formları,
 • İş kurallarını,
 • Servis seviyelerini,
 • Rol ve yetkileri,

Sürükle & bırak ile tasarlayın. IT bağımlılığınızı azaltın.

"No Code No Cry!"
Daha fazla bilgi

Raporlar, Dashboardlar ve Analizler

Dijitalleşen süreçlerin performansını ölçün,
Süreçlerinizi sürekli iyileştirin.

“Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz."
Daha fazla bilgi

Tasarlayın, Deneyin, Kullanın
Hepsi Bir Arada

Sadece iş akışlarını değil süreçlerin tüm unsurlarını tasarlayın,
next4biz BPM uygulamaya dönüştürsün.
Hemen kullanmaya başlayın, gerektiğinde değiştirin.
Hepsi aynı platformda.

“next4biz ile AS IS = TO BE”
Daha fazla bilgi

Rol, Yetki, Atama Kuralları
ve İş Listeleri

Rol, yetki ve atama tanımlarını özelleştirin, iş kurallarına göre kurgulayın.

LDAP ve IK uygulamalarınızla entegre edin.
“next4biz BPM’de rollerinizi kurgulayın.”
Daha fazla bilgi

Süreçlerinize Yeni Davranışlar Kazandırın

Akıllı kodlama katmanını kullanarak
next4biz BPM’e kendi kodlarınızı ekleyin,
Yeni davranışlar kazandırın,
Diğer sistemlerle etkileşimini sağlayın, entegre edin.

"Süreçlerinize akıl katın."
Daha fazla bilgi

Entegrasyonlar

next4biz BPM’i diğer kurumsal sistemleriniz ile entegre edin.

“Entegre olunabilen her sistemle entegre olabilen yazılım: next4biz"
Daha fazla bilgi

Road Map 2 Success Metodoloji

Her sektörde yüzlerce süreç tasarlamış deneyimli ekiplerimiz,
Yeniden kullanılabilir süreç öğelerimiz ve
Metodolojimiz dijitalleşme sürecinizi hızlandırsın.

“15 yıllık dijitalleşme deneyimimizi kullanın, süreçlerinizi next4biz ile dijitalleştirin."
Daha fazla bilgi

İş Süreçleri Yönetimi Hakkında Merak Edilenler

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için tüm faaliyetlerini sistemli bir düzen içerisinde devam ettirmeleri gerekir. Bu koşulu sağlamanın en kolay yolu ise kurumsallaşmış süreçlerden geçer. İş akışları, bir çalışmada önceden tanımlanan kurallar doğrultusunda belirlenen hedefe nasıl ve hangi aşamalardan geçerek ulaşılacağına karar verilmesini sağlar. Entegrasyon gücü ile ön plana çıkan Next4biz’in İş Süreçleri Yönetimi modülü aracılığıyla işletmeniz için en verimli iş akış şemalarını tek satır bile kod yazmadan kolayca tasarlayabilir, bu tasarımı bir uygulamaya çevirerek ihtiyacınız olan noktalar için detaylı analizler, iyileştirmeler ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Business Process Management ya da dilimizdeki karşılığı ile Kurumsal Süreç Yönetimi, işletmelerin iş yapma biçimlerinin modellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar bütünüdür. Bu yaklaşım dahilinde ayrıca süreç iyileştirme ve standartlaştırma kapsamında çalışmalar da yürütülür. Kısa adıyla BPM; tasarım, modelleme, uygulama, izleme ve optimizasyon olmak üzere 5 temel adımdan oluşur.

İşletmeler, kurumsal süreç yönetimi yaklaşımını benimseyerek iş akışlarını çok daha verimli hale getirme imkanı bulur. Bu avantaja ek olarak işletmeler, belirli bir süreçte çalışacak kişileri belirleyip roller atayabilir, performanslarını takip edebilir, raporlar oluşturarak sürecin aksayan kısımlarında iyileştirmeler yapabilirler.

İş akışı, organizasyonel faaliyetlerin önceden belirlenen hedefler ve stratejiler doğrultusunda yapılmasını sağlar. Oluşturulan şema aracılığıyla belirlenen hedefe nasıl ve hangi aşamalardan geçerek gidileceğine karar verilir.

İş akışının, anlık (Ad-Hoc) ve yapısal olmak üzere iki farklı türü bulunur. Anlık iş akışı, genellikle tek seferlik ve sıralı olmayan işleri ele alır. Yapısal iş akışı ise tekrarlanan ve sıralı işler için kullanılır. Satın alma, sipariş ve izin takibi, ve benzeri form tabanlı idari işler ile, üretim gibi üst seviye özellikler taşıyan, veritabanı entegrasyonu olan kritik görevler, yapısal iş akışı kapsamına girer.

Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeler, organizasyonel büyümelerine paralel olarak, ürün ya da hizmetlerinden yararlanan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini kusursuz bir biçimde karşılayabilmek için iş akışlarına ihtiyaç duyarlar. Ancak oluşturulan iş akış şeması genişledikçe işlerin eski verimliliğinde yönetilebilmesi zorlaşır. Tam da bu noktada devreye, İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management) uygulamaları girer. İş Süreçleri Yönetimi (BPM), bir model oluşturmak için kurum içerisinde yapılan işleri bütünsel olarak ele alır. BPM’in odağında iş süreçlerinin tasarlanması, uygulamaya alınması, dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi adımları bulunur. Next4biz ile tüm bu adımları otomatize edebilir ve aşağıdaki avantajlara sahip olabilirsiniz..

 • Kod yazmadan süreçleri tasarlayabilirsiniz.
 • İş akışının tüm aşamalarını izleyebilir ve analiz edebilirsiniz.
 • Kişiler ve bölümler üzerindeki iş yükünü ölçümleyebilirsiniz.
 • Süreç dahilindeki sorunlu noktaları tespit edip iyileştirmeler yapabilirsiniz.
 • İşletim ve destek maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
 • Tasarım&Test ve Uygulama ortamlarını tek platform üzerinden yönetebilirsiniz.
 • Entegrasyon özelliği ile platform içerisinden tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Next4biz, tüm bu avantajlarına ek olarak aynı zamanda mobil uyumlu arayüz özelliği ile de ön plana çıkar. Bu özellik sayesinde sahada görevli ekipler, nerede olurlarsa olsunlar ihtiyaç duydukları veriye anında erişebilirler. Gerekli durumlarda, yetki sahibi oldukları servisleri harekete geçirerek iş süreçlerinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayabilirler.

Dijital dönüşüm, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki baş döndürücü gelişim hızına ayak uydurmak isteyen işletmelerin mutlaka tamamlamaları gereken bir süreçtir. Bu süreci hızlı bir biçimde tamamlamak için Next4biz’in çatısı altında görev yapan deneyimli ekiplerin geliştirdiği Road Map To Success metodundan destek alabilirsiniz. Farklı sektörler için tasarlanmış yüzlerce süreçten edinilen deneyim ile şekillenen metot, İş Süreçleri Yönetimi modülünün omurgasını oluşturur.

Platformda yer alan ve 15 yıllık deneyimle şekillendirilen süreç ögeleri kütüphanesi yardımıyla verimliliğinizi artıracak iş akış diyagramı tasarımlarınızı kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Üstelik organizasyonel ihtiyaçları eksiksiz karşılamak amacıyla tasarım aşamasında yeniden kullanılabilir şablonları dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Arzu ederseniz tamamladığınız tasarımları dışarı aktarabilirsiniz.

Özellikle dijital pazarlama odaklı markalar için sürekli değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızlı cevap verebilmek oldukça önemlidir. Ancak geleneksel tasarım yöntemleri aracılığı ile hedef kitlenin isteklerine tam olarak cevap vermeyi sağlayan süreçleri yaratmak, ciddi oranda işgücü ve zaman gerektirir. Next4biz İş Süreçleri Yönetimi modülünün sürükle-bırak prensibi ile çalışan tasarım aracı, bu amaç doğrultusunda kullanılabilecek en pratik çözüm olarak ön plana çıkar.

Next4biz, No Code mimarisi sayesinde markaların IT ihtiyacını mümkün olan en düşük seviyeye çeker. Kod yazmadan tasarım yapılabilmesi, aynı zamanda süreçlerin sürekli güncel kalabilmesini ve bu alandaki yatırım maliyetlerinin azaltılabilmesini mümkün kılar. Next4biz İş Süreçleri Yönetimi modülündeki No-Code tasarım aracı size 6 farklı alanda kolaylık sağlar.

İş Akışları: Sürükle-bırak kolaylığı ile iş akış şemalarını kolayca tasarlayabilirsiniz.
Arayüz Tasarımı: Her türden veri alanını ve formları tasarlayıp iş akışlarınız ile ilişkilendirebilirsiniz.
Yetkilendirme Tanımlamaları: Süreç dahilindeki kullanıcıların rol ve yetkilerini kolayca tanımlayabilirsiniz.
Servis Seviyeleri: İş akışları ve hizmet süreleri ile ilgili tanımlamalar ve ölçümlemeler yapabilirsiniz.
İş Kuralları: Akış üzerinde tam kontrol sahibi olmak için iş kuralları tanımlayıp yönetebilirsiniz.
Süreçler Arası İlişkiler: İş akışları, kullanıcıların davranışları yanı sıra entegre sistemlerdeki olaylar tarafından da otomatik olarak tetiklenebilirler.

Hedef kitleye en iyi kullanıcı deneyimini yaşatmak, günümüzde birçok işletme için en önemli amaçtır. Kusursuz kullanıcı deneyimi için yapılması gerekenler ise bellidir: Her gün onlarca ve hatta yüzlerce tasarım oluşturup devamlı testler yapmak, etkilerini analiz etmek ve istenilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak. Tüm bu süreçlerin sonunda, istenilen etkiyi yaratacağı belirlenen tasarımlar üretim ortamında kullanıcıların erişimine sunulur.

Benzer durum, iş akış şeması için de geçerlidir. En iyi sonuçların alınmasını sağlayacak akışlar tasarlanır, test edilir ve en son aşamada üretime dahil edilir. Tüm bu süreçleri birbirinden ayrık, farklı ortamlarda uygulamak verimsizliğe neden olur. Next4biz ile tasarım, test ve üretim süreçlerini bir arada yönetebilirsiniz. Hatta yeni gereksinimler ortaya çıktığında tasarımlarınızı kolayca gözden geçirip ihtiyacınız olan değişiklikleri anında yapabilirsiniz.

Next4biz İş Süreçleri Yönetimi modülü, tasarım ve üretim olmak üzere iki farklı ortamdan oluşur. Tasarım ortamında, iş akışının yanı sıra formlar ve veri alanları başta olmak üzere birçok ögeyi No-Code mimarisinin sağladığı avantajla kolayca oluşturabilirsiniz. Hatta Next4biz’in en önemli özelliklerinden biri de işte tam da bu noktada devreye girer. Siz tasarım yaparken iş süreçleri yönetim modülü uygulamayı hazırlar. Böylece tasarım ortamındaki iş akışlarının uygulama içerisindeki entegrasyonlar ile birlikte test edilmesi aşamasına vakit kaybedilmeden geçilebilir.

Next4biz’in sunduğu kolaylıklardan bir diğeri ise tasarım ortamından üretime hızlıca geçiş yapılabilmesidir. Yetki sahibi kullanıcılar, tek tıkla ortam değişimi yapabilirler. Aynı pratik özellikten, tasarımları üretim ortamına aktarırken de faydalanabilirsiniz. Her iki açıdan da geçişin bu kadar kolay olması, zaman kayıplarının önüne geçer. Değişen tasarımların üretim ortamındaki etkileri hemen analiz edilip iyileştirmeler için gerekli yönlendirmeler tasarımcılara iletilir.

Farklı dijital ortamlarda yürütülen süreçlerde, veri kayıpları yaşanması ihtimali son derece yüksektir. Kişisel bilgisayarlarda, e-postalarda, e-tablolarda tutulan veriler henüz analizi gerçekleştirilmeden kaybolabilir. Tüm bu sorunlara ek olarak geleneksel yaklaşımlara uygun tasarlanan platformlarda, raporlama yapabilmek için belirli seviyede veri tabanı kullanımı ve kodlama bilgisine ihtiyaç duyulur. Bu durum süreç analizleri için teknik yeterlilik eğitimlerini zorunlu kılar.

Next4biz ile tüm bu sorunları geride bırakabilirsiniz. Sürükle-bırak mantığı ile çalışan iş akışı araçlarını (Business Workflow Tools) kullanarak ihtiyaç duyduğunuz tüm raporları, grafikleri, kontrol panellerini dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Böylece sürecin hangi adımında ne türde sorunlar meydana geldiğini kolayca belirleyebilirsiniz. Gecikmelerin nedenlerini derinlemesine analiz edip iyileştirmek için gerekli adımları hızlıca atabilirsiniz. Oluşturduğunuz süreç raporları ile ayrıca kişi, bölüm, tedarikçi bazında performans ölçümü yapabilirsiniz.

Next4biz İş Süreçleri Yönetimi modülünün kapsamlı raporlama özelliğinden faydalanarak ölçümlemeler yapmanın yanı sıra yönetim panelleri oluşturmak da mümkündür. Gerekli rol ve yetki atamalarını yaparak yöneticilerin iş süreçlerini gözlemleyebilmelerini, derinlemesine analizler yapabilmelerini sağlayabilirsiniz. Next4biz’i işletmenizde halihazırda kullanmakta olduğunuz raporlama aracı ile entegre edebilir, oluşturduğunuz raporları e-tablolar halinde indirilebilirsiniz.

Gerek dijitalleşen kullanıcı ve tüketici davranışlarındaki değişime, gerekse sektörel dinamiklerdeki değişime bağlı olarak süreç akış şeması modellerini sürekli gözden geçirmek ve güncellemek gerekir.

Aynı zamanda bu hıza ayak uydurabilmek ve işlerin sorunsuz biçimde kendiliğinden yürümesini sağlayabilmek için tüm operasyonel fonksiyonların otomatikleştirilmesi gerekir.

Aksi halde kurumsal hedefleri yakalamak her geçen gün zorlaşır. İş kuralları modülünü kullanarak Next4biz’e ister kendi kodlarınızı ekleyebilir isterseniz sürükle bırak yöntemle otomatik iş kuralları düzenleyebilirsiniz. Next4biz’in entegre iş kuralları modülünün kolay kodlama katmanı “Easy Scripting” ile süreçlerinize yeni davranışlar kazandırır, akıllı kural tasarımı katmanı “Smart Ruling” ile de süreçlerinize belirli olaylara bağlı otomatik aksiyonlar tanımlarsınız.

Akıllı Kural Tasarımı katmanı ile bir olayla tetiklenen fonksiyonlar tanımlayabilir, kullanıcı arayüzündeki veri alanları erişimini, hesaplamaları ve daha birçok operasyonun otomatik olarak gerçekleşmesini sağlarsınız.

Kolay kodlama katmanı ile tüm süreçlerinizi geliştireceğiniz kodlarla özelleştirebilirsiniz.

Üstelik bu aşamada Next4biz name space’ ini, örnekler kütüphanesini ve dokümantasyonunu kullanabilirsiniz. Eklenen kod, otomatik olarak derlenir ve yeni özellik olarak diğer uygulamalarınızla entegre hale gelir. Dolayısıyla sistemi açıp kapatmak gibi zaman kaybettiren işlemlere gerek kalmaz.

Next4biz, kendi eklediğiniz kod üzerinde tam kontrol sahibi olmanıza olanak tanır. Sisteme entegre ettiğiniz web servisinin, script’ler yardımıyla dilediğiniz zaman çağrılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için web servisinin çağrılacağı olayı ve anı belirlemeniz yeterlidir. İş Süreçleri Yönetimi modülü, diğer uygulamaları dinler ve önceden tanımlanan kriter gerçekleştiğinde gerekli aksiyonu alır.

Dijitalleşme, kurumların farklı işlerini aynı anda farklı yazılımlarla yönetmelerini gerekli kılar.

Next4biz’in entegrasyon özelliği vasıtasıyla işletmenizdeki bölümler arasında kusursuz veri transfer kanalları oluşturabilirsiniz. Entegrasyon sayesinde ayrıca iş akışları veya bir akış dahilindeki durumlar arası geçişler, dış sistemlerden aktive edilebilir. Örneğin; satış bittiğinde muhasebe işlemlerini başlatabilir ya da ödeme sonrasında ERP’den fatura oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik entegre durumdaki uygulamaların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için platformu terk etmek gerekmez. i-Frame’ler ile tek ekrandan, başta insan kaynakları planlama süreci olmak üzere, tüm kurumsal işlerinizi yönetme avantajına sahip olabilirsiniz.

Entegrasyon özelliğinden maksimum verimlilikte yararlanabilmeniz için web servislerinizi platforma bir kez tanıtmanız yeterlidir. Tanıtılan servis, istenilen iş akışında ve zamanda kullanılabilir. Hatta entegre edilecek yeni uygulamalardaki web servislerini ve imzaları bulma görevini de Next4biz kendisi gerçekleştirir. Diğer tüm süreçlerde olduğu gibi sürükle-bırak yöntemiyle ihtiyaç duyulan entegrasyon kodu kolayca üretilebilir.

B2B, B2C, B2B2C iş modellerinin tüm ihtiyaçlarına kusursuz yanıtlar veren Next4biz İş Süreçleri Yönetimi modülü ile operasyonel süreçlerinizde maliyet ve zaman avantajı elde etme fırsatını daha fazla ertelemeyin. İşletmenize özel demo talepleriniz için hemen bizimle iletişime geçin!

Şimdi Demo İste
Sitemizdeki deneyimi iyileştirmek ve hizmetlerimizi daha yüksek kalitede sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. "Kabul Et" butonuna tıklayarak çerez politikamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Çerez tercihlerinizi düzenlemek için "Ayarlar" a gidebilirsiniz.

Zorunlu Çerezler

Her zaman etkin
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

İşlevsellik ve Analiz Çerezleri

İşlevsellik ve analiz çerezleri, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde daha işlevsel bir kullanım deneyimi sunmayı hedefler. Web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan, istatistik ve etkinlik verilerini işleyen çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Hedefleme ve Performans Çerezleri

Hedefleme ve performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesini ve ziyaretçi tercihlerine yönelik kullanım deneyimlerinin arttırılmasını sağlayan çerezlerdir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.
Çerez Politikamız Gizlilik Politikamız
next4biz Destek

Online bir görüşme için

Toplantı Planlayın