Demo İste

Süreçlerin ve Süreç Öğelerinin Tasarımı

İş akışlarını, veri alanlarını, formları, iş kurallarını, servis seviyelerini, rol ve yetkileri sürükle & bırak ile tasarlayın.

Akış Tasarımı

İş akışlarınızı kod yazmadan sürükle & bırak ile tasarlayın,
Next4biz tasarımınızı uygulamaya dönüştürsün.

Arayüz Tasarımı

Veri alanları ve formları tasarlayıp iş akışları ile ilişkilendirin.
Geleneksel veri alan türlerine ek olarak ilişkisel,
tabuler, harita, doküman yükleme gibi
birçok farklı türden veri alanlarını kod yazmadan tasarlayın,
bu alanları arayüzlere sürükle & bırak ile ekleyin.
Arayüzleri akışlarla ve geçişlerle ilişkilendirin.

Yetkilendirme Tanımları

Kullanıcı ve grupların form, durum ve akışlardaki
rol ve yetkilerini belirleyin.

Servis Seviyeleri

İş akışları ve adımlar için süreler belirleyin.
Gerçek zamanlı hizmet sürelerini ölçün.
Bilgilendirme ve uyarı mesajları tanımlayın.
Gecikmeleri hiyerarşik eskalasyon ile yönetin.

İş Kuralları

İş kurallarını tanımlayarak, akışların nasıl ilerleyeceğini,
hangi servis servis seviyelerinin geçerli olacağını,
hangi fonksiyonların çağrılacağını,
hangi bilgilendirme mesajlarının kimlere gideceğini yönetin.

Süreçler Arası İlişkiler

Next4biz BPM'de iş akışları kullanıclar tarafından tetiklenebildiği gibi,
iş akışlarında veya entegre sistemlerinizde
gerçekleşen olaylar ile de tetiklenebilir.
Örneğin bir iş akışının belli bir adımında
veya belli bir aksiyon alındığında,
veri alanına bir değer girildiğinde veya
entegre bir sistemde aksiyon alındığında
Next4biz BPM'de kayıt oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

IT Bağımsızlığı

No-Code mimarisi sayesinde, süreçlerinizi sürekli güncel tutun!
AS-IS = TO-BE olsun.

next4biz Destek

Online bir görüşme için

Toplantı Planlayın