Müşteri Hizmetlerinde
Analiz ve Raporlama

Müşteri hizmetleri yönetimi için ihtiyacınız olan tüm performans göstergeleri,
• FCR & Kök neden analizi
• Gecikme takibi, Süreç verimliliği
• Birim ve kişi bazlı performans ölçümü.

Uçtan uca müşteri hizmetleri.
Sürekli gelişim için tasarla, ölç, iyileştir!

Köklü çözümler için ölçün!

• Müşteri memnuniyetini hesaplayın
• Her kanalda, genel ve bildirim bazlı anketler uygulayın
• Kök nedenleri analiz edin, kalıcı çözümler üretin
• Bildirim türü, tedarikçi, birim ve kişi bazında performansı ölçün

Kendi raporlarınızı hazırlayın

Next4biz ile kendi raporlarınızı oluşturun veya
kurumsal raporlama sisteminizle entegre edin.