Demo İste

Rol, Yetki, Atama Kuralları ve İş Listeleri

Rol, yetki ve atama tanımlarını özelleştirin, iş kurallarına göre kurgulayın. LDAP ve IK uygulamalarınızla entegre edin.

Birimler, Kullanıcı ve Kullanıcı Grupları, Roller, Yetkiler

Next4biz BPM'de organizasyon ağacınızı, rolleri, yetkileri, kullanıcı ve kullanıcı gruplarınızı tanımlayın veya toplu yükleyin. Dilerseniz mevcut LDAP veya IK uygulamalarınızla entegre edin.

Paydaşlarınızı Süreçlere Dahil Edin

Tedarikçi, iş ortağı, bayii, servis, kargo veya benzer paydaşlarınızı kullanıcı grupları olarak tanımlayın. Süreçlerinizin uçtan uca bir bütün olarak dijitalleşmesini sağlayın.

Yetkilendirme

Next4biz BPM'de kullanıcılar yetkileri çerçevesinde işlem yapar, sayfa veya kayıt görüntüler. Bir kullanıcı veya kullanıcı grubunun bir sayfadaki bir veri alanına nasıl erişeceğini dahi kaydın durumuna, akıştaki bir olaya, kullanıcının bulunduğu grup ve daha bir çok değişkene göre ayrı ayrı yönetin.

Atama

Süreç boyunca atama yaparken dilerseniz kaydı giren kullanıcının yöneticisine atama yapılsın gibi statik kurallar tanımlayın, dilerseniz belli bir olaya, değere veya kişi, grup özelinde iş kurallarına göre gerçekleşmesini sağlayın.

İş Listeleri

Next4biz kurumunuzda, paydaşlarınızda, sahada, mobilde, internete erişilen her noktada verdiğiniz yetkilerle çalışır. Kullanıcılar ya bir süreci başlatır veya iş listelerinde kendilerine atanan işleri verilen sürelerde yaparlar.

next4biz Destek

Online bir görüşme için

Toplantı Planlayın