Demo İste

Eğitim, uyarlama ve entegrasyon çalışmaları

Next4biz CRM & BPM platformuna hoş geldiniz!
Yüzlerce kurumun ve onbinlerce kullanıcının tercihi Next4biz’i seçtiğiniz için teşekkürler…

Artık sözleşmemizi de  imzaladığımıza göre Next4biz’in kurumunuza uyarlanması ve diğer sistemlerinize entegre edilmesine yönelik çalışmalara başlayabiliriz. Öncelikle tüm süreç boyunca sizin yanınızda olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.

Hiç kaygılanmayın, güvenli ellerdesiniz…

Next4biz bildiğiniz gibi 3 temel fonksiyon kümesine sahiptir:

  • CRM Pazarlama ve Satış Yönetimi
  • CSM Müşteri Hizmetleri Yönetimi
  • BPM İş Süreçleri Yönetimi

Eğitimlerimiz bu üç modül için ayrı ayrı verilmektedir.
Şimdi gelin size bundan sonraki aşamaları kısaca özetleyelim:

1.ADIM: Tasarım ve Uyarlama Eğitimi:
Eğitimin Amacı:
Tasarım ve uyarlama eğitiminin amacı; Next4biz’in ilgili modülünün özelliklerini detaylı olarak paylaşmak, bu özelliklerle neler yapılabileceğini sizlere aktarırken Next4biz ekipleri ile ortak bir dil kurmanıza ve Next4biz’in nasıl uyarlandığını keşfetmenize yardımcı olmaktır. Bu eğitim programını başarıyla tamamlamak, Next4biz’in ihtiyaçlarınıza göre uyarlanması için en önemli ve zorunlu koşullarından birisidir.

Eğitimin Hedef Kitlesi:
Eğitimin asıl hedef kitlesi, Next4biz’in kurumunuzun ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve uyarlanması faaliyetlerini yürütecek olan tasarım ve konfigürasyon yetkilileridir. Tasarım ve uyarlama eğitimi, bir “son kullanıcı eğitimi” olmadığından  bu eğitime katılması uygun olan kullanıcılar, uyarlama ve tasarım sürecinde görev alacak yetkililer olmalıdır. Ayrıca talep etmeniz halinde son kullanıcılarınız için uyarlama süreci sonrasında kurumunuza özel bir son kullanıcı eğitimi hazırlanabilir.

Next4biz CSM eğitimleri özelinde, eğer çağrı merkezi veya müşteri hizmetlerini farklı bir şirketten temin ediyorsanız o zaman tasarım ve uyarlama eğitimine ürünün asıl sahibi olarak kurumunuz yetkililerinin katılması daha doğru olacaktır.

Bununla birlikte özellikle Next4biz CRM ve Next4biz CSM eğitimlerine teknik personelin katılması zorunlu bir koşul değil. Hatta katılımcıların tercihen iş birimi yetkilileri olması, CRM ve CSM ihtiyaçlarınızı bilen, bizimle beraber ilk uyarlamaları yapacak kişilerin eğitime katılması çok daha etkili sonuç yaratacaktır. Uyarlamalar, ilgili iş birimlerinizle koordineli olarak gerçekleştirilecek. Dolayısı ile bu konuda fikir beyan edecek herkesin katılmasına da gerek bulunmuyor.

Next4biz BPM eğitimleri için ise süreçlere analitik bakış açısı ile bakıp ifade edebilecek ve süreçlerin tasarımında Next4biz ekipleri ile beraber çalışabilecek yetkililerin katılması doğru olacaktır. Kimi müşterilerimizde, süreç tasarımı ve uyarlamalarından sorumlu birimler bulunmaktadır, kimi müşterilerimizde iş birimlerinden belirttiğimiz özelliklere sahip yetkililer seçilmektedir, kimi müşterilerde ise IT biriminden de katılımlar olmaktadır.

Tasarım ve uyarlama eğitimini alan yetkililer, CRM & BPM gereksinimlerini anlayıp ürüne aktaracak olan kişilerdir. Eğitim sonrası ilk uyarlamaların ardından, ileride ihtiyaç duyacağınız değişiklikleri ve yeni istekleri -bu kez bize ihtiyaç duymadan- gerçekleştireceklerdir.

Eğitim katılımcıları ile ilgili önemli bir diğer nokta da hizmet sürekliliğinin sağlanabilmesi için tasarım ve uyarlama eğitimine katılacakların bir kişiden fazla olması gerekliliğidir. Bu sayede izin, görev değişikliği vs gibi durumlarda yetişmiş alternatif yetkililer hazır bulunacaktır.

Eğitime tam ve eksiksiz katılım, eğitim süresinde sadece eğitime odaklanma, eğitim sonrasında ilk uyarlama ve tasarım çalışmalarına aynı konsantrasyon ile dahil olma kritik önemdedir. Hem süreç tasarım maliyetlerini kendi kaynaklarınızla yürütebilmenizi sağlayacaktır hem değişen koşullara Next4biz’i uyarlamak hızlanacağından çevikliğiniz artacaktır. Lütfen eğitim ve ardından gelen tasarım ve uyarlama çalışmalarına katılıma gerekli önemi veriniz.

Eğitim Uygulama Planı ve İçerik:
Tasarım ve uyarlama eğitiminde katılımcılar, Next4biz’in hangi gereksinimleri nasıl karşılayacağını uygulama örnekleriyle birlikte öğrenecekler. Eğitimler kurumunuza özel olmayıp ayda bir veya iki kez düzenlenen geniş katılımlı sınıf eğitimleridir. Her eğitim programında toplam kontenjan en fazla 15 kişi ile sınırlıdır. Eğitimlerimiz alanında uzman bir eğitim kurumu tarafından verilmektedir. Uygulama ağırlıklı eğitimlerimizin içerik planlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Son olarak, kurumunuzdaki tasarım ve uyarlamaları yapan yetkililerin işten ayrılması durumunda yeni yetkililere eğitim aldırmayı lütfen unutmayınız!

2.ADIM: Uyarlama ve Entegrasyonlar:
Eğitimler tamamlandıktan sonra, Next4biz size bir proje ekibi atayacak. Proje yöneticimizin önderliğinde gerçekleştireceğimiz kickoff toplantısında, ürünü nasıl uyarlayacağımız ve izlenecek uyarlama ve entegrasyon adımları ekibe anlatılacak. Çalışmalar tasarım ve uyarlama yetkilileri ile birlikte yürütülecek. Bu aşamada en önemli beklentimiz tasarım ve uyarlama yetkililerinin ilgili iş birimleri ile sıkı bir koordinasyon sağlamaları.

Road Map To Success:
Next4biz yüzlerce kurumda onbinlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. Kendi deneyimlerinden sürekli öğrenen ekiplerimiz, birikimlerini özel bir metodoloji çerçevesinde uyarlama sürecine aktarıyor. Road-Map-to-Success adını verdiğimiz metodoloji, en iyi pratiklerden oluşan ve yüzlerce kez denenerek artık kurumsallaşmış, olgunlaşmış bir sistematiği içerir.

Kick off toplantısında, size aktaracağımız  bu metodolojinin takip edilmesini sağlayan şablon proje planımızı da sunacağız.  Analiz toplantıları ile çalışmanın kapsamı ve planı netleştirilecek ve kurumunuza özel hale getirilecektir.

Proje Yönetimi:
Proje süreci iteratif olarak iki veya daha fazla ardışık süreç şeklinde yürütülecek. İlk faz sonunda temel konfigürasyonlar ile canlı kullanıma geçişi planlanır. İkinci ve sonraki fazlarda ise entegrasyonlar ve kuruma özel raporlama çalışmaları tamamlanır.

Analiz toplantılarında entegrasyon gereksinimleri belirlenir, entegrasyon yöntemlerine karar verilir.

Çalışmalar eş zamanlı olarak iki temel kolda ilerler. İlki, tasarımların gerçekleştirilmesi, ikinci kol ise entegrasyonların geliştirilmesidir.  Uyarlama çalışmaları; gereksinimlere göre ürünün uyarlanması, iş kuralları, formlar, iş akışları ve diğer öğelerin tasarlanmasından ibarettir.

Entegrasyon çalışmaları  tercih edilen konfigürasyona göre değişiklik gösterebilir.

Eğer pazarlama ve satış modülünü de kullanıyorsanız, Next4biz’in tüm müşteri ve müşteri ile ilgili verileri saklaması gerekecektir. Bu durumda web servislerimiz kullanılarak verilerinizin Next4biz’e yüklenmesi beklenir.

Sadece müşteri hizmetleri modülü kullanılacaksa, bu durumda Next4biz sadece iletişim halindeki müşteri verileri için kurumsal sistemlerinizden beslenerek müşteri bilgileri sorgulamasını yapacaktır.

Entegrasyon:
Entegrasyon çalışmaları; web servisler, parametrik i-frame’ler, toplu yüklemeler veya bunların birleşiminden oluşan teknikleri içerebilir.

Entegrasyonları şu başlıklarla incelemek mümkündür:

  1. Müşteri ve müşteri bilgileri entegrasyonları (ERP, e-ticaret ve diğer sistemlerle entegrasyon),
  2. Çağrı merkezi, self servis, chat-chatbot, sosyal medya, e-mail, sms, şikayet siteleri gibi iletişim kanalları entegrasyonları,
  3. Kullanıcılar için single sign-on (SSO) entegrasyonları (gerekli olması halinde),
  4. i-Frame entegrasyonları (mevcut web uygulamalarınızın Next4biz içerisinden çağırılması),
  5. Saha servis yönetimi veya diğer CRM’lerle entegrasyonlar,
  6. Diğer entegrasyonlar,

Kimi durumlarda entegrasyonlar çift yönlü olabilmektedir.Sertifikalı Anahtar Kullanıcılar
Entegrasyon çalışmalarında iteratif ve çevik yaklaşım benimsenmektedir. Uyarlamalar bir kerede gerçekleştirilebildiği gibi kapsama göre entegrasyon süreci fazlar halinde planlanabilmektedir. Böylece IT ekibinizin zaman planına bağlı kalarak daha kısa sürede canlı kullanıma geçilmektedir. Özellikle vurgulamak isteriz ki bugüne kadar yüzlerce kurumda benzer çalışmalar yaptık. Bu nedenle alınacak aksiyonlar konusunda gayet net ve açık bir iş planımız mevcut. Sizden en önemli beklentimiz sağlıklı bir katılım ve hazırlanan plana sıkı sıkıya uyulması. Biz hazırız, donanımlı ekiplerimiz hazır… Amacımız sizlerle de buradaki linkte göreceğinize benzer başarı hikayeleri üretmek ve bu başarı hikayelerini webinarlarımız aracılığı ile tüm dünyayla paylaşmak.

Bundan Ötesi…
Bundan ötesi, artık Next4biz’i kurumunuzda uçtan uca kullanmaya başlayabilir ve kurumunuz içinde ihtiyacınıza göre yaygınlaştırabilirsiniz. Ayrıca yetişmiş, sertifikalı tasarım ve uyarlama yetkilileriniz sayesinde her türlü güncellemeyi, uyarlamayı ve değişikliği hiç zaman kaybetmeden ve ilave bir bütçeye ihtiyaç duymadan kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Yine de elinizi uzattığınız her an, yardım masası ekibimizle yanınızda olduğumuzu unutmayın…

Son bir nokta ise yeni koşullarda vermeye başladığınız müşteri hizmetlerinizi ISO 10002 sertifikasyon sürecinden geçirerek bir an evvel uluslararası standartlarda hizmet sunduğunuzu belgelemek olacaktır.

Şimdiden teşekkürler.

 

Paylaş
Sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek ve hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Çerez tercihlerinizi düzenlemek için ayarlara gidebilir veya çerez politikamız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Çerez Politikamız ve Gizliliğiniz

Zorunlu Çerezler

Her zaman etkin
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.
Çerez PolitikamızGizlilik Politikamız

Performans Çerezleri

Her zaman etkin
Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.
Çerez PolitikamızGizlilik Politikamız

Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.
Çerez PolitikamızGizlilik Politikamız

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesidir.
Çerez PolitikamızGizlilik Politikamız