Close

next4biz Hizmet Şartları

Formalis tarafından geliştirilmiş olan next4biz.net ve next4biz.com web sitesini (“Hizmet”) kullanarak, aşağıdaki koşulları (“Hizmet Şartları”) kabul etmiş olursunuz.

Formalis tarafından geliştirilmiş olan next4biz.net ve next4biz.com web sitesini (“Hizmet”) kullanarak, aşağıdaki koşulları (“Hizmet Şartları”) kabul etmiş olursunuz.

Kullanım Kısıtlamaları

 • next4biz’in özellikleri next4biz.com.tr sitesinde anlatılmıştır.
 • Hizmet, Müşteri’nin kurumu veya kendi adına hizmeti kullanmaya yetkili veya yetkilendirilmiş kişiler (“Kullanıcı”) tarafından kullanılacaktır. Hizmet, bir robot, otomatize botlar ya da bir bilgisayar programı tarafından kullanılamaz.
 • Kullanıcı kaydı sırasında, kullanıcı adı ve soyadı, e-posta ve Hizmet tarafından sorulan diğer bilgiler tamamen ve eksiksiz olarak belirtilecektir.
 • Kullanıcı, sadece bir kişiye aittir; birden fazla kişi tarafından kullanılamaz. Müşteri, hizmeti üçüncü kişilere kiralayamaz.
 • Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Hizmet veya Formalis kullanıcı bilgileri ve şifrelerini korumaktan sorumlu değildir.
 • Hizmet yasadışı kullanılamaz.

Genel Şartlar

 • Formalis, gerektiğinde Hizmet Şartları’nı haber vermeden değişikliğe tabi tutabilir. Güncel Hizmet Şartları web sayfasında yayınlanacak, müşteriye duyurulacaktır.
 • Hizmet Şartları ile ilgili sorular, Formalis Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne ibraz edilecektir.
 • Hizmet’e eklenen yeni güncellemeler, iyileştirmeler ya da değişiklikler de Hizmet Şartları’na tabidir.
 • Hizmet kullanımı (örneğin, herhangi bir içerik) yasalara aykırı olmayacaktır.
 • Hizmet Şartları’na uyulmaması, Hizmet kullanımının sona erdirilmesine veya hesabın kapatılmasına yol açar.
 • Hizmet kullanımı, Müşteri’nin sorumluluğundadır. Hizmet “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu sürece” esasına göre verilmektedir.
 • Hizmeti hacklemek ve değiştirmek yasaktır.
 • Bir başka web sitesini, uygulama veya yazılımı, Hizmet ile ilişkili veya bütünleşik göstermek yasaktır.
 • Formalis’in yazılı izni olmadan, Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmet kullanımını veya erişimini, çoğaltmak, kopyalamak, satmak veya istismar etmek yasaktır.
 • Formalis, yasadışı, saldırganlık, tehdit, hakaret ve iftira içeren, pornografik, müstehcen, sakıncalı, herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını veya Hizmet Şartları’nı ihlal eden içeriği barındıran hesapları kapatma yetkisine sahiptir.
 • Formalis müşterilerine, çalışanlarına, üyelerine veya memuruna karşı yapılacak; sözlü, fiziksel, yazılı veya diğer istismarlar (taciz veya cezalandırma tehditleri dahil) ilgili hesabın hemen kapatılmasına neden olacaktır.
 • Müşteri, Hizmet ile yürüttüğü iletişim, operasyon ve kendisine ait tüm içeriğin çeşitli ağlar üzerinde şifresiz taşınabileceğini, söz konusu ağ ve servislere bağlanmak için gerekli teknik şartlara uyacağını kabul eder.

Teknik Destek

 • Tüm destek hizmetleri Formalis Müşteri Memnuniyet Merkezi (http://helpdesk.next4biz.net) tarafından yürütülmektedir. Aramalar, önceliklere göre numaralandırılır, kaydedilir ve türleri ile çözüm sürecine yönlendirilir.
 • Arzu eden Müşteriler, Formalis Müşteri Memnuniyet Merkezi’nin next4biz anlık ileti arayüzlerini kullanabilir.
 • Ücretsiz Deneme hesabı 5 teknik destek biletiyle sınırlıdır.
 • Gerçek veya tüzel kişiler birden fazla Ücretsiz Deneme hesabına sahip olamaz.

Telif Hakkı ve İçerik Mülkiyeti

 • Hizmet üzerinde yayınlanan tüm içerik Avrupa Birliği ve Türkiye telif hakkı yasalarına uyumlu olacaktır.
 • Formalis, Müşteri’nin Hizmete sunduğu materyal üzerinde hiçbir fikri mülkiyet hakkı iddia etmez. Kullanıcı profili, bilgiler ve yüklenen tüm materyal Müşteri’ye aittir.
 • Formalis, Müşteri’nin içeriğini görüntülemez, fakat Hizmet üzerinde sunulan her türlü uygunsuz içeriği, (herhangi bir zorunluluğu olmaksızın) reddetme ve kaldırma hakkını saklı tutar.
 • Formalis’in yazılı izni olmadan arayüz, HTML / CSS, Javascript, Ajax, Asp.Net, kullanım şekli, veri tabanı tasarımı, kaynak kod veya diğer tasarım ve uygulama öğeleri ve kavramların tamamı veya herhangi bir kısmı kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden kullanılamaz. Tüm bunlar ve hizmet görünüm ve tasarımı Formalis Bilgi Teknolojileri A.Ş. ©2006-2018 telif hakkı altındadır. Tüm hakları saklıdır.
 • next4biz’in, next4biz sayfalarının, next4biz tasarımlarının, next4biz veri tabanı yapısının ve next4biz ile birlikte gelen dokümanların, internetten erişilen eğitim dokümanlarının, videoların ve next4biz ile ilgili diğer her türlü elektronik, bilgi, belge, next4biz’e ilişkin formüller, modeller, derlemeler, yazılımlar, programlar, cihazlar, yöntemler, teknikler ve süreçler, veriler, süreç tarifleri, teknik know-how’a ilişkin açıklamalar ve Formalis tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmiş olan yazılım, eser sahibi sıfat ı ile Formalis’e aittir ve söz konusu yazılım ve her türlü bilgi ve belgenin tüm mali ve manevi hakları Formalis’e aittir. Söz konusu yazılım, bilgi ve belgelere ilişkin her tür içerik, Formalis’in önceden yazılı izni alınmaksızın üçüncü şahıslara açıklanamaz, çoğaltılamaz ve kopya edilemez. Formalis işbu Sözleşme hükümleri kapsamında yalnızca Kurum’un kendi kullanımı için Kullanım Lisansı vermiştir. Kurum’un söz konusu lisansa sahip olması, Formalis’in fikri mülkiyet ve patent haklarına ihlal teşkil edecek şekilde başka ürünlerle birleştirilmesi veya değiştirilerek kullanılması hakkını kesinlikle vermez.
 • Formalis’in tasarrufu altında bulunan ve Sözleşme konusu hizmetin icra edilmesi kapsamında Formalis işçileri, çalışanları, acenteleri veya alt yüklenicileri veya bu Sözleşme konusu işin yerine getirilebilmesi için hizmet aldığı kişiler tarafından yaratılmış/yaratılacak, geliştirilmiş / geliştirilecek, üretilmiş/üretilecek olan ve hangi ortamda hazırlanmış olursa olsun döküm halindeki veya elektronik ortamdaki bütün veriler, kılavuzlar, raporlar ve diğer belgeler Formalis’e aittir. Formalis tarafından bu belgelerin aslının veya örneğinin Kurum’a teslim edilmesi, söz konusu bilgi, belge ve veriler üzerindeki fikri haklarının devredildiği anlamına gelmeyecektir. Kurum, bu belgelerin birer suretini Ürün’den yararlanmak üzere muhafaza edebilir, fakat bu Kurum belgeleri duruma göre Formalis’in Sözleşme konusu işlerinin gelecekteki kullanımını olumsuz bir şekilde etkileyebilecek herhangi bir amaç doğrultusunda kullanamayacaktır. Kurum, next4biz lisansı ve next4biz ile ilgili kayıtların muhafazasından sorumlu olup, lisansa aykırı hareket edemez.
 • Ürün ancak ve ancak Kurum’un Kullanıcı’ları tarafından, sahip oldukları Lisans Süresi’nde kullanılabilir.
 • Kullanıcılar, Kurum’un hizmet veya Ürün sağladığı süreçlerde görev alan kişiler olmak zorundadır. Kurum, next4biz’i, kendi firma grubundan olmayan, yetkisiz kurum Ürün ve hizmetlerine ilişkin süreçlerinde kullanamaz veya kullanmasına izin veremez.
 • Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinin ardından Kurum, Ürün’ü kullanmaya derhal son vermeyi, bilgisayarlarından silmeyi, Formalis tarafından kendisine verilmiş olan her türlü dijital veya basılı belgeyi Formalis’in talimatı doğrultusunda derhal imha etmeyi veya Formalis’e iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

İptal ve Fesih

 • Müşteri, Hizmet iptal taleplerini support@next4biz.com adresine eposta ile iletmekle yükümlüdür. Telefon ile iletilen hesap iptal talepleri kabul edilmez.
 • Hesabın iptal edilmesi üzerine, hizmet üzerindeki tüm içerik derhal uygulamadan silinecektir.
 • İptal, fesih veya herhangi bir nedenle sözleşmenin sonlanması durumunda telif hakkı ve içerik mülkiyeti maddeleri geçerliliğini sürdürecektir.
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Bu durumda internet sitemizi kullanımınızı etkilenebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Politikalarımızdan ulaşabilirsiniz.
GİZLİLİK POLİTİKASI
Sizi Arayalım